Wat doet het ECA?

  • mei 2023
  • 471
Expertise Centrum Arbeid (ECA)

Het ECA is een netwerkgroep van professionals van de scholen. Dit zijn scholen voor praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en de entree-opleidingen van het mbo. Zij werken samen om hun leerlingen goed te kunnen begeleiden als zij uitstromen naar werk, vervolgonderwijs en dagbesteding. Regelzaken, voorbereiding en begeleiding naar een werkgever of zorgorganisatie en het aanleren van stage/arbeids- en werknemersvaardigheden zijn belangrijke onderwerpen ter voorbereiding op de overstap.

Het ECA werkt samen met de gemeenten. Samen zorgen zij ervoor dat de leerlingen met een ‘warme’ overdracht op de juiste plek terecht komen. Ook samenwerking met werkgevers is van groot belang; zij bieden jongeren stage- of werkplekken.

De deelnemende scholen zijn de praktijkscholen Focus in Heerhugowaard en De Viaan in Alkmaar, voortgezet speciaal onderwijs scholen Heliomare College Alkmaar, De Spinaker in Alkmaar, Dijk en Waard College in Heerhugowaard, Horizon College in Alkmaar en Heerhugowaard en Vonk in Alkmaar.

Door de succesvolle samenwerking maken leerlingen van deze scholen op de juiste manier en onder de beste voorwaarden de overstap en valt er niemand buiten boord. Zo zorgt het ECA voor een kansrijke toekomst voor jongeren!