Voor iedere leerling een passende werkplek, dagbestedingsplek of plek in het MBO

Het Expertise Centrum Arbeid (ECA) is er voor alle leerlingen van scholen uit de regio Noord-Kennemerland. Sommige leerlingen gaan na hun schooltijd aan het werk of naar de dagbesteding. Voor hen moet er een goede, nieuwe (werk)plek worden gevonden. Er zijn ook leerlingen die door willen leren en naar de Entree opleiding van een MBO doorstromen. Zij moeten dan met werkplek of stageplek goed door de school worden overgedragen. De medewerkers van het ECA zijn de experts van deze scholen die door samenwerking met elkaar, gemeenten en de leerlingen zelf goede afspraken kunnen maken en zorgen voor een goede overstap.

Werken bij Alkcare

Stichting Blosse aan de slag met participatie banen

Dat er mooie samenwerkingen kunnen ontstaan vanuit stage weten we natuurlijk al. Daarom willen wij even de aandacht vestigen op Stichting Blosse. Het schoolbestuur maakt zich hard om jongeren van praktijkonderwijs en speciaal onderwijs een betaalde werkplek te bieden. Studente Melissa heeft zich zo ingezet tijdens haar stageperiode dat een arbeidsovereenkomst de volgende stap is gebleken.

Vanuit de stichting heeft een medewerkster een mooi stroomschema gemaakt waarop te zien is hoe het proces vanuit stage naar werk verloopt, en welke partijen daarbij betrokken zijn. Dit voor intern gebruik maar wel handig voor alle scholen die onder de stichting vallen. 

Chapeau voor Stichting Blosse en het initiatief dat zij hierin genomen hebben!

Lees meer in het archief

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.