Voor iedere leerling een passende werkplek, dagbestedingsplek of plek in het MBO

Het Expertise Centrum Arbeid (ECA) is er voor alle kwetsbare leerlingen van scholen uit de regio Noord-Kennemerland. Sommige leerlingen gaan na hun schooltijd aan het werk en gaan op zoek naar een goede, nieuwe (werk)plek. Er zijn ook leerlingen die door willen leren en naar de Entree opleiding of het  MBO doorstromen. Zij moeten dan met werkplek of stageplek goed  worden overgedragen. Tenslotte zijn er leerlingen die vanwege hun ondersteuningsbehoefte het beste geplaatst kunnen worden op een dagbestedingsplek. De medewerkers van het ECA zijn de experts van de scholen die door samenwerking met elkaar, gemeenten en de leerlingen zelf goede afspraken kunnen maken en zorgen voor een goede overstap.

Voor meer informatie neem contact op met:

Stichting Blosse aan de slag met participatie banen

Dat er mooie samenwerkingen kunnen ontstaan vanuit stage weten we natuurlijk al. Daarom willen wij even de aandacht vestigen op Stichting Blosse. Het schoolbestuur maakt zich hard om jongeren van praktijkonderwijs en speciaal onderwijs een betaalde werkplek te bieden. Studente Melissa heeft zich zo ingezet tijdens haar stageperiode dat een arbeidsovereenkomst de volgende stap is gebleken.

Vanuit de stichting heeft een medewerkster een mooi stroomschema gemaakt waarop te zien is hoe het proces vanuit stage naar werk verloopt, en welke partijen daarbij betrokken zijn. Dit voor intern gebruik maar wel handig voor alle scholen die onder de stichting vallen. 

Chapeau voor Stichting Blosse en het initiatief dat zij hierin genomen hebben!

Werken bij Alkcare

Lees meer in het archief

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.