Voor meer informatie neem contact op met:

Voor iedere leerling een passende werkplek, dagbestedingsplek of plek in het MBO

Het Expertise Centrum Arbeid (ECA) is er voor alle kwetsbare leerlingen van scholen uit de regio Noord-Kennemerland. Sommige leerlingen gaan na hun schooltijd aan het werk en gaan op zoek naar een goede, nieuwe (werk)plek. Er zijn ook leerlingen die door willen leren en naar de Entree opleiding of het MBO doorstromen. Zij moeten dan met werkplek of stageplek goed worden overgedragen. Tenslotte zijn er leerlingen die vanwege hun ondersteuningsbehoefte het beste geplaatst kunnen worden op een dagbestedingsplek. De medewerkers van het ECA zijn de experts van de scholen die door samenwerking met elkaar, gemeenten en de leerlingen zelf goede afspraken kunnen maken en zorgen voor een goede overstap.

Viering 5-jarig bestaan ECA

In 2015 is het Expertise Centrum Arbeid (ECA) vanuit de scholen gestart om ondersteuning aan leerlingen in kwetsbare posities in de regio Noord-Kennemerland te beiden als zij vanuit hun school uitstromen. Op 26 november vierden zij het 5-jarig bestaan.

Wat doet het ECA?
Het is ECA is een netwerkgroep van professionals van de scholen. Dit zijn scholen voor praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en de entree-opleidingen van het mbo. Zij werken samen om hun leerlingen goed te kunnen begeleiden als zij uitstromen naar werk, vervolgonderwijs en dagbesteding. Regelzaken, voorbereiding en begeleiding naar een werkgever of zorgorganisatie en het aanleren van stage/arbeids- en werknemersvaardigheden zijn belangrijke onderwerpen ter voorbereiding op de overstap.

Het ECA werkt samen met de gemeenten. Samen zorgen zij ervoor dat de leerlingen met een ‘warme’ overdracht op de juiste plek terecht komen. Ook samenwerking met werkgevers is van groot belang; zij bieden jongeren stage- of werkplekken.

De deelnemende scholen zijn de praktijkscholen Focus in Heerhugowaard en De Viaan in Alkmaar, voortgezet speciaal onderwijs scholen Heliomare College Alkmaar, de vestigingen van De Spinaker in Heerhugowaard en Alkmaar, Horizon College in Alkmaar en Heerhugowaard en Clusius College in Alkmaar.

Door de succesvolle samenwerking maken leerlingen van deze scholen op de juiste manier en onder de beste voorwaarden de overstap en valt er niemand buiten boord. Zo zorgt het ECA voor een kansrijke toekomst voor jongeren!

Op de foto de leden van het ECA.

Werken bij Alkcare