Deelnemende scholen

  • dec 2018
  • 1437
Expertise Centrum Arbeid (ECA)
Praktijkschool De Viaan in Alkmaar en Praktijkschool Focus in Heerhugowaard

Het praktijkonderwijs is bestemd voor jongeren van 12 tot 18 jaar die moeite hebben met leren: een IQ tussen de 55 en 80 en een gemiddelde leerachterstand van drie jaar. Zij heeft de opdracht haar leerlingen voor te bereiden op een zelfstandige deelname in de maatschappij . Tussen de ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele leerling en de eisen waaraan hij moet voldoen om een zelfstandig bestaan op te bouwen ligt een spanningsveld. Het is aan het praktijkonderwijs om dit spanningsveld te overbruggen.
Bezoek de website van De Viaan
Bezoek de website van Focus

Vso De Spinaker in Heerhugowaard en Alkmaar

Om leerlingen voor te bereiden op maatschappelijk functioneren en de transitie naar onderwijs, arbeid of dagbesteding (of een mengvorm hiervan) te realiseren, is steeds meer gebundelde kennis en expertise nodig, evenals het beschikbaar hebben van een groot aantal passende voorzieningen.
Bezoek de website

Vso Heliomare College Alkmaar

De jongeren van het Heliomare College Alkmaar zijn tussen de 13 en 20 jaar en hebben een lichamelijke, verstandelijke, sociaal-emotionele of meervoudige beperking. Vandaar dat zij speciaal voortgezet onderwijs (VSO) volgen, zodat alles bij de hand is om hen optimaal te ondersteunen. Het gaat vooral over onderwijs, revalidatie en sport en bewegen.
Bezoek de website

AOC Clusius College Alkmaar (MBO)

Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld en doet dit met eigentijds, aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het onderwijs onderscheidt zich door aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving. Het Clusius College is een school voor zowel vmbo als mbo en heeft meerdere vestigingen in Noord Holland. Dit schoolondersteuningsprofiel is geschreven voor het vmbo van Clusius College Alkmaar en Heerhugowaard.
Bezoek de website

ROC Horizon College (MBO)

Het Horizon College is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio's Kennemerland en West-Friesland. Er zijn vestigingen in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn, Purmerend en een kleine locatie in Enkhuizen en Heiloo.
Bezoek de website