Externe links

  • dec 2018
  • 1765
Expertise Centrum Arbeid (ECA)

Via onderstaande links kunt u aanvullende informatie vinden over onderwerpen die betrekking hebben op het in dienst nemen van jongeren uit onze doelgroep.

links naar algemene informatie over arbeidsbeperkingen, doelgroepregister en beschut werk

https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/index.aspx

https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/beoordeling-arbeidsvermogen/index.aspx

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/beschut-werk-voor-mensen-met-arbeidsbeperking

links naar informatie voor werkgevers met betrekking tot loonkosten, subsidies en ondersteuning door het Werkgeverservicepunt

https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/wervingsadvies/werkgeversservicepunt

http://www.subsidiecalculator.nl/page/home