Over ons

  Het ECA is een professioneel netwerk
  Het ECA is het Expertise Centrum Arbeid. Het is een professioneel netwerk ontstaan door samenwerking binnen de scholen voor Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen het samenwerkingsverband Noord Kennemerland. Zij zijn gaan samenwerken om de leerlingen beter naar hun vervolgstap te kunnen begeleiden.

  Deelnemende scholen
  De volgende scholen zijn onderdeel van ECA: Focus, De Viaan, De Spinaker, Heliomare College Alkmaar en de Entree-opleidingen van het Horizon College en het Clusius College.

  Iedere deelnemende school wordt vertegenwoordigd door een stagecoördinator, transitiecoach of leerwerkmakelaar binnen het team van het ECA. Tijdens de wekelijkse bijeenkomst wordt kennis gedeeld, expertise uitgedragen en vergroot en (in gezamenlijkheid) de afspraken met de gemeenten en werkgevers gemaakt.

  Projecten
  In de regio Noord Kennemerland bestaan diverse projecten voor de toeleiding naar arbeid. Het ECA neemt deel aan deze projecten door leerlingen in te laten stromen en mee te denken over de uitvoering van het project. Ook worden er nieuwe projecten opgezet, waarin het ECA een rol speelt.

  Uitstroomrichtingen
  Vanuit praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zijn er 3 uitstroomrichtingen:

  1. Uitstroom naar Arbeid (al dan niet met een onderwijs component)
  2. uitstroom naar dagbesteding
  3. uitstroom naar vervolgonderwijs

  Voor die leerlingen bij wie een zorgvraag voorliggend is, kan een tussenstap naar een andere richting noodzakelijk zijn.

  De leerlingen staan centraal bij alles wat we doen.

  Reacties

  Plaats als eerste een reactie

  Expertise Centrum Arbeid (ECA)

  Expertise Centrum Arbeid (ECA)

  dec 2018

  • 228

  Betrokken

  Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.