Missie en visie

  • dec 2018
  • 1777
Expertise Centrum Arbeid (ECA)

Missie

'Doen wat nodig is om kwetsbare jongeren te ondersteunen bij het vinden en behouden van duurzame arbeid, een plek binnen het vervolgonderwijs (MBO) of een andere passende plek in de maatschappij '

Visie

  • Het ECA heeft de overtuiging dat je met samenwerking en betrokkenheid de beste resultaten haalt.
  • Onze missie maken we zelf waar, door met onze netwerkpartners gezamenlijk activiteiten te ondernemen -> doen wat nodig is.
  • In de praktijk betekent dit dat de jongeren centraal staan, waarbij wij uitgaan van mogelijkheden met een focus op toeleiding naar duurzame arbeid.

Trefwoorden