Expertise Centrum Arbeid (ECA)

Subsidiefolder voor werkgevers

  • dec 2018
  • 834

Voor de werkgevers
U bent een werkgever die een leerling of schoolverlater uit de kwetsbare doelgroep in dienst gaat nemen? Of denkt u erover na om een werkplek/stage te bieden aan één van onze leerlingen?

Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee! Onze leerlingen zijn erg gemotiveerd om te laten zien wat zij kunnen en hebben vaak specifieke talenten waar u als werkgever uw voordeel mee kunt doen. Om u te ondersteunen en van meer informatie te voorzien, heeft het ECA deze folder speciaal voor u als werkgever gemaakt. Wij beschrijven hierin een aantal algemene voordelen en regelingen, die echter ook aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Daarom is deze folder ondersteunend aan het persoonlijke gesprek dat één van de medewerkers van de scholen ter informatie met u voert.

Expertise Centrum Arbeid ( ECA )
Alle scholen van het Praktijkonderwijs, Voortgezet speciaal onderwijs en de Entree opleidingen in de regio Noord Kennemerland werken samen om de leerlingen beter in hun vervolgstap te kunnen begeleiden. De scholen die deelnemen in het ECA zijn;

  • Praktijkschool Focus
  • Praktijkschool Viaan
  • VSO de Spinaker
  • VSO Heliomare Alkmaar
  • Horizon College Entree
  • Clusius College Entree

Vanuit elke school is er een medewerker (transitiecoach) vertegenwoordigd in het team van het ECA.

Zij zijn de experts van de scholen die door goede samenwerking tot afspraken komen en zorgen voor een goede overstap. Dit in samenwerking met de leerlingen en hun ouders/verzorgers, gemeenten en het UWV.

Doelgroepregister
Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. De (ex) leerlingen van de scholen die deelnemen aan het ECA komen in aanmerking voor opname in dit register. Staat de jongere die u in dienst wil nemen in dit register? Dan zou u in aanmerking kunnen komen voor hieronder beschreven (financiële) voordelen

Loonkostensubsidie
De werkgever komt hier voor in aanmerking wanneer de jongere minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor jongeren die zijn opgenomen in het doelgroepregister

Loonkostenvoordeel
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die is ingegaan op 1 januari 2018.
Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit het doelgroepenregister. Dit bedrag is maximaal 2000,- euro per jaar.

No-risk polis
Een no-riskpolis biedt dekking tegen het risico van loondoorbetaling bij ziekte. Normaal gesproken moet een werkgever bij ziekte loon doorbetalen. Maar voor een werknemer met no-riskdekking die ziek wordt ontvangt de werkgever een Ziektewetuitkering van UWV. Die compenseert de loonkosten voor de werkgever bij ziekte.

Job coaching
Job coaching wordt zo nodig ingezet om de werknemer én de werkgever op de werkplek te begeleiden om er voor te zorgen dat hij/zij de werkzaamheden in een reguliere functie kan (leren) uitvoeren. Een jobcoach ondersteunt de werknemer en kan ook de werkgever en directe collega’s van de werknemer ondersteunen. Aanvragen van de jobcoach gaat in overleg met de gemeente of het UWV.

Subsidieregeling praktijkleren

MBO
Een werkgever kan aanspraak maken op deze regeling indien hij een begeleide leer/werkplek van minimaal 610 uur per jaar biedt aan een MBO deelnemer, die een BBL onderwijstraject volgt. Het maximale bedrag dat wordt uitgekeerd is 2700,- euro per jaar. Daarvoor moeten minimaal 40 aantoonbaar begeleide uren zijn gewerkt door de student.

Praktijk onderwijs
Alleen het laatste jaar van de opleiding komt in aanmerking voor subsidie. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de leerling praktijkbegeleiding kreeg in het schooljaar. Deze stageperiode moet minimaal 640 uur omvatten

Praktijkonderwijs duaal traject
Indien er sprake is van een duaal traject (werken en naar school gaan) gelden dezelfde subsidies als bij een regulier dienstverband.

Speciaal onderwijs
Een werkgever komt in aanmerking wanneer minimaal 640 uur praktijkbegeleiding is geboden aan een leerling van het VSO. Hij of zij volgt onderwijs in het uitstroomprofiel “arbeidsmarktgericht” of in een leer-werktraject binnen het uitstroomprofiel “vervolgonderwijs”

Alleen het laatste jaar van de opleiding komt in aanmerking voor subsidie.

Voor iedere jongere gelden andere subsidies en regelingen. Dit is altijd maatwerk. Het Werkgever Service Punt kan voor u een juiste loonberekening maken om een indicatie te krijgen van de loonkosten.

Mocht u aanvullende informatie willen over deze regelingen kunt u contact opnemen met;

Expertise Centrum Arbeid
Dusty Koelman 06 27093275
(arbeidsmarktspecialist)
Hertog Aalbrechtweg 5
1823DL Alkmaar

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.