Individueel arrangement

  • dec 2018
  • 2340
Professionals

Het samenwerkingsverband biedt ruimte voor flexibele arrangementen aan individuele jongeren en/of een aantal jongeren met soortgelijke behoeften. Onder andere voor (dreigend) thuiszittende jongeren en jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs die de kans krijgen een diploma in het regulier onderwijs te halen.

Voor wie?
De intensieve ondersteuning is bedoeld voor jongeren:

  • voor wie de basis en extra ondersteuning op school niet voldoende is en;
  • van wie verwacht wordt dat zij met intensieve ondersteuning een diploma in het regulier onderwijs kunnen behalen.

Voorbeelden
We willen ruimte bieden om in de behoeften van jongeren te kunnen voorzien. Het maatwerkarrangement verschilt dus per jongere. De jongere, ouder(s) en school bespreken samen wat nodig is. Enkele voorbeelden zijn: flexibele inzet van een interventieteam uit het voortgezet speciaal onderwijs in het regulier onderwijs, een symbiosetraject vso-vo of PrO-vo of een flexibel leer- en zorgtraject in samenwerking met zorgverleners.

Aanvraag bij de Commissie
Voor een individueel arrangement is een Toewijzing voor een individueel arrangement (TVIA) nodig. De Commissie van Toewijzing beslist over het al dan niet afgeven van het arrangement. De procedure is als volgt:

  • De school bespreekt met de jongere, ouder(s) en evt. andere betrokkenen wat nodig is om de jongere passend onderwijs te bieden;
  • De school maakt een TOP dossier voor de jongere. Hierin staat duidelijk beschreven wie wat gaat doen om in de behoeften van de jongere te voorzien;
  • De school maakt inzichtelijk wat aanvullende nodig is om passend onderwijs te realiseren. Of wel, welk individueel arrangement nodig is.
  • De school voegt aan het TOP dossier een offerte toe van de beoogde inzet.
  • De school vraagt instemming aan jongeren > 16 jaar en ouder(s);
  • De school dient de aanvraag met bijlagen via TOP dossier in bij het samenwerkingsverband.

De Commissie van Toewijzing toetst de aanvraag op basis van de criteria uit de toewijzingsprocedure.

Trefwoorden