Voor meer informatie neem contact op met projectleider:

Voor informatie over schoolkeuze voor (hoog)begaafde leerlingen neem contact op met:

Presentatie voor ouders van leerlingen van groep 8 en leerkrachten

Onlangs heeft een online informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin ouders van leerlingen van groep 8 en leerkrachten geïnformeerd zijn over de overgang po-vo voor hoogbegaafde leerlingen en de mogelijkheden binnen de regio Noord-Kennemerland. De bijeenkomst is georganiseerd door de netwerkgroep hoogbegaafdheid primair onderwijs.

Klik hier voor de presentatie.

Expertgroep hoogbegaafdheid
Het samenwerkingsverband stimuleert samenwerking en kennisdeling op het thema (hoog)begaafdheid. Hiertoe is een expertgroep opgericht waarin de meeste vo scholen participeren.

Deskundigheidsbevordering
Meer kennis leidt tot betere signalering en begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen op de scholen. Het samenwerkingsverband biedt samen met het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid (LICH) en Bureau Talent een divers scholingsaanbod aan voor docententeams. Diverse scholen maken hier reeds gebruik van. Is uw school ook geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze projectleider.

Daarnaast kunnen alle scholen binnen het samenwerkingsverband gebruik maken van laagdrempelige consultatie van een deskundige (hoog)begaafdheid bij vastlopende casuïstiek.

Specialistenopleiding
Het samenwerkingsverband biedt een jaaropleiding tot specialist hoogbegaafdheid aan, zodat in 2022 de meeste scholen beschikken over minimaal één specialist hoogbegaafdheid. De opleiding wordt verzorgd door de Radboud Universiteit Nijmegen en is gestart in februari 2021.

PO-VO overgang
Samen met het samenwerkingsverband en de scholen voor basisonderwijs onderzoeken wij hoe wij het onderwijs in onze regio nog beter kunnen laten aansluiten voor de doelgroep van (hoog)begaafde leerlingen bij de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. Verschillende activiteiten op deze doelstelling zijn reeds ingezet. Zo is een consulent beschikbaar gesteld om mee te denken over (hoog)begaafde basisschoolleerlingen waarover vragen bestaan en bij wie kwetsbaarheid wordt ervaren met betrekking tot een kansrijke overstap naar het voortgezet onderwijs. Haar contactgegevens vindt u terug bovenaan deze pagina. Daarnaast organiseren we in januari 2022 twee bijeenkomsten voor de HB coördinatoren van alle basisscholen uit de regio én de HB specialisten (i.o.) van de vo scholen. Met deze bijeenkomsten beogen te komen tot ‘kortere lijnen’ en beter inzicht in wat nodig is.        

Extra ondersteuning
Sommige (hoog)begaafde leerlingen hebben extra ondersteuning nodig bij hun ontwikkeling en schoolgang. Dit kan worden verzorgd door de eigen school, bijvoorbeeld door de trajectbegeleider of de ondersteuningscoördinator. Indien dit niet volstaat en behoeften intensiever blijken, kunnen scholen vanaf november 2021 een beroep doen op inzet vanuit het expertisecentrum/-team hoogbegaafdheid; een pilot van het samenwerkingsverband om te voorzien in aanvullende extra ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen die problematiek ervaren op het gebied van bijvoorbeeld perfectionisme, (faal)angst of motivatie. Vanuit het expertisecentrum kunnen HB coaches leerlingen gedurende een bepaalde periode extra ondersteunen bij hun schoolgang en ook hun school en ouders betrekken bij een gezamenlijke aanpak. Meer informatie en aanmeldprocedure, vindt u hier terug.

In schooljaar 2021-2022 zetten wij tevens de verkenning voort van mogelijkheden voor hoogbegaafde leerlingen met behoefte aan speciaal onderwijs(voorzieningen).

Samenwerking onderwijs-jeugd/gezinshulp
Het samenwerkingsverband streeft naar het verder optimaliseren van de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugd-gezinshulp wanneer een hoogbegaafde jongere zorg nodig heeft. Hiertoe voeren wij overleg met de jeugddeskundigen van gemeenten en met de jeugd & gezinscoaches die verbonden zijn aan alle scholen. Ook zijn we voornemens om overleg te initiëren met de zorgaanbieders in onze regio die zich op de doelgroep van hoogbegaafde jongeren richten.