Voor meer informatie neem contact op met:

Wat is MAZL?

MAZL is een beproefde methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt.

De MAZL criteria:

  • 7e schooldag achterelkaar
  • 4x in 12 weken
  • bij zorg

Stappenplan

Jeugdartsen voeren deze interventie uit in samenwerking met de school en de leerplichtambtenaar. De school signaleert. de jeugdarts adviseert, de leerplichtambtenaar handhaaft. Het volgende stappenplan wordt hierbij gehanteerd:

  1. Aannemen van de ziekmelding door school.
  2. De school neemt contact op met leerling en ouders/verzorgers na ziekmelding.
  3. De school gaat in gesprek met leerling en ouders/verzorgers bij zorgwekkend ziekteverzuim.
  4. De school vraagt een consult aan bij de jeugdarts.
  5. Het consult bij de jeugdarts vindt plaats. De jeugdarts stelt een integraal plan van aanpak op in samenwerking met de leerling en ouders/verzorgers.
  6. De school monitort de schoolaanwezigheid, en monitort samen met de jeugdarts de uitvoering van het plan van aanpak.

Voor het uitgebreide stappenplan klik hier.