Trajectplusklas

De Trajectplusklas is een bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband. Jongeren, met een havo of vwo niveau met behoefte aan intensieve ondersteuning in de onderbouw van het reguliere onderwijs, mogen hier gebruik van maken.

Voor wie, aanbod en meer informatie

Voor wie?
De Trajectplusklas is bestemd voor jongeren:
- met een havo of vwo niveau;
- in de onderbouw (leerjaar 1, 2 of 3);
- met behoefte aan meer ondersteuning dan een reguliere klas kan bieden;
- met behoefte aan meer ondersteuning dan een regulier ondersteuningsteam van iedere school kan bieden.

Wat biedt de Trajectplusklas?
De Trajectplusklas op het Willem Blaeu begeleidt jongeren bij het ontwikkelen van vaardigheden waarmee zij door kunnen stromen naar een reguliere klas op 4 havo of vwo niveau.

Meer informatie?
Klik op de oranje balken voor meer informatie.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.