De Trajectplusklas is een bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband. Leerlingen, met een havo of vwo niveau met behoefte aan intensieve ondersteuning in de onderbouw van het reguliere onderwijs, mogen hier gebruik van maken.

Wat kan de Trajectplusklas bieden?
Toeleidingsprocedure
Wegingsdocument

Voor wie?
De Trajectplusklas is bestemd voor leerlingen:
- met een havo of vwo niveau;
- in de onderbouw (leerjaar 1, 2 of 3);
- met behoefte aan meer ondersteuning dan een reguliere klas kan bieden;
- met behoefte aan meer ondersteuning dan een regulier ondersteuningsteam van iedere school kan bieden.

Wat biedt de Trajectplusklas?
De Trajectplusklas op het Willem Blaeu begeleidt leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden waarmee zij door kunnen stromen naar een reguliere klas op 4 havo pf vwo niveau.

Meer informatie?
Klik op de oranje balken om te lezen wat de Trajectplusklas kan bieden, hoe je een leerling kunt aanmelden en welke kinderen in aanmerking komen voor de Trajectplusklas.

Voorlichtingsdagen
Aanmeldformulier
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.