Voor meer informatie neem contact op met:

Budget ontwikkelagenda passend onderwijs

Iedere school ontvangt tot en met 2024 een budget ontwikkelagenda passend onderwijs. Dit budget biedt de school de kans om passend onderwijs aan een door de school gekozen groep de komende jaren een impuls te geven. De keuzes die scholen gemaakt hebben zijn zeer divers. Veel scholen zetten een deel van de ontwikkelagenda in voor bijvoorbeeld coaching aan docenten/mentoren of trainingen aan het team.

Hieronder een overzicht van de ontwikkelagenda’s 2018 - 2021 van de scholen uit ons samenwerkingsverband: