Voor meer informatie neem contact op met:

Ondersteuningsmiddelen

Iedere school ontvangt een lumpsum budget om passend onderwijs en passende ondersteuning zo goed mogelijk vorm te geven.

In 2022 zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld aan scholen:

  • Budget lichte ondersteuning voor passend onderwijs aan vmbo leerlingen en nieuwkomers.
  • Budget extra ondersteuning voor passend onderwijs op alle scholen.
  • Budget ontwikkelagenda passend onderwijs om de kwaliteit van passend onderwijs aan een door de school gekozen doelgroep te verbeteren. 

De budgetten zijn ook bedoeld om de samenwerking met ouders en de ondersteuning aan docenten/mentoren goed vorm te geven. 

Een overzicht van de beschikbare budgetten per schoolbestuur/schoollocatie is beschikbaar via de besloten digitale groep van de ALV en schooldirecteuren.