Voor meer informatie neem contact op met:

Begroting en meerjarenbegroting

Het samenwerkingsverband stelt jaarlijks een begroting en meerjarenbegroting op. In totaal gaat het om circa € 20 miljoen. Voordat deze vastgesteld wordt, vindt hierover overleg plaats met de netwerkgroep controllers/budgetbeheerders, ondersteuningsplanraad (OPR), de financiële commissie en de ALV.