Voor meer informatie neem contact op met:

Toekenningen aan schoolbesturen

Het merendeel van deze middelen gaat rechtstreeks naar de schoolbesturen, zodat zij de jongeren op hun school/scholen zo goed mogelijk passend onderwijs kunnen bieden. En hiertoe zo goed mogelijk samenwerken met ouders en kernpartners en professionals versterken om dit te doen.

In 2022 hebben de scholen de volgende middelen tot hun beschikking:

  • Middelen lichte ondersteuning (vmbo en nieuwkomers)
  • Middelen extra ondersteuning
  • Middelen ontwikkelagenda
  • Bekostiging praktijkonderwijs
  • Bekostiging vso

De hoogte van deze middelen per schoolbestuur is bekend bij de schoolbestuurder en directeuren en beschikbaar via de digitale omgeving van de ALV en de groep directeuren.