Voor meer informatie neem contact op met:

Activiteitenplan samenwerkingsverband

Het andere deel van de middelen wordt samenwerkingsverband breed ingezet voor o.a. de wettelijke taken (toewijzingsprocedure, afstemming met gemeenten en wethouders, samenwerking onderwijs-jeugd), professionalisering (trainingen, masterclasses, netwerkgroepen) en specifieke arrangementen en bovenschoolse voorzieningen voor jongeren. Hierover leest u meer in het activiteitenplan van het swv.

Het activiteitenplan komt tot stand in co-creatie met ouders en professionals en wordt voor vaststelling besproken met diverse netwerkgroepen, het kernberaad directeuren, de ondersteuningsplanraad (OPR) en de leden van de ALV. 

 

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.