Voor meer informatie neem contact op met:

Activiteitenplan samenwerkingsverband

Het andere deel van de middelen wordt samenwerkingsverband breed ingezet voor o.a. de wettelijke taken (toewijzingsprocedure, afstemming met gemeenten en wethouders, samenwerking onderwijs-jeugd), professionalisering (trainingen, masterclasses, netwerkgroepen) en specifieke arrangementen en bovenschoolse voorzieningen voor jongeren. Hierover leest u meer in het activiteitenplan van het swv.

Het activiteitenplan komt tot stand in co-creatie met ouders en professionals en wordt voor vaststelling besproken met diverse netwerkgroepen, het kernberaad directeuren, de ondersteuningsplanraad (OPR) en de leden van de ALV.