Voor meer informatie neem contact op met:

Verantwoording

Goede evaluatie, reflectie en verantwoording over de inzet van middelen en de doelen die daarmee bereikt worden is afhankelijk van de input van schoolbesturen, scholen en het bureau. Daarom is in de regio Noord-Kennemerland afgesproken dat ieder schoolbestuur, iedere school en het bureau inzicht geeft in de wijze waarop de middelen besteed zijn en de mate waarin doelen gerealiseerd worden.

Het bureau beschrijft dit in het jaarverslag van het samenwerkingsverband, ieder schoolbestuur in het eigen jaarverslag en iedere school in een paragraaf passend onderwijs. Op basis hiervan vindt op het niveau van de school, het schoolbestuur en het samenwerkingsverband reflectie plaats.  

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.