Voor meer informatie neem contact op met:

Route nieuwkomers

Route nieuwkomers is een project waarbij het doel is om gezamenlijk oplossingen te vinden voor een doorgaande ontwikkellijn voor jongeren die Nederlands als tweede taal hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van schakeltrajecten. Talent benutten is het uitgangspunt. Het Taalniveau is een belangrijke succesfactor om onderwijs te kunnen volgen.

Op dit moment zijn er onvoldoende structurele oplossingen voor bijvoorbeeld transitiemomenten. Wel zijn de knelpunten in beeld en good practices elders. Nu gaat het om daadwerkelijk uitvoeren: Hoe slechten we barrières en vergroten we de kans op deelname aan een opleiding die aansluit bij talent en capaciteiten?

Naast het ontwikkelen van routes is het welbevinden en de psychosociale ontwikkeling van jongeren een belangrijk aandachtsgebied.

 

ROADMAPS ROUTE NIEUWKOMERS
VIDEO'S LOWAN LEERROUTES