Professionals

Overgang po-vo

  • dec 2018
  • 1899

Voor de schoolloopbaan van leerlingen is belangrijk dat de overgang van po naar vo succesvol is. Daarom hebben de schoolbesturen in de regio Noord-Kennemerland afspraken gemaakt over hoe we deze overstap in goede banen kunnen leiden. Onderstaand een overzicht van de afspraken en bijbehorende documenten.

Documenten en procedures po-vo
Procedure overstap po-vo 2019-2020

HERZIEN Draaiboek planning en procedure overstap po-vo 2019-2020

Formulier warme overdracht voor de overstap po-vo 2019-2020
Advieswijzer voor plaatsing in het vo, inclusief plaatsingsmatrix 2019-2020
Procedure aanmelding vo-vso voor leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 2019-2020
Stroomschema aanmelding leerlingen po-sbao-so naar vo-vso 2019-2020
Stroomschema procedure overstap po-vo 2019-2020

Voorlichting centrale warme overdracht 2020
Aandachtspunten signaalkaart

Data schooljaar 2020-2021

  • Voorlichtingsbijeenkomst Alkmaar: maandag 11 januari 2021
  • Voorlichtingsbijeenkomst Heerhugowaard: donderdag 14 januari 2021
  • Aanmeldingsweek: maandag 1 t/m vrijdag 5 maart 2021
  • CWO Alkmaar: dinsdag 6 april 2021
  • CWO Heerhugowaard: donderdag 8 april 2021

Data kennismakingsbijeenkomsten voor groep 8 leerlingen in hun vo-school
De week van de kennismakingsbijeenkomsten is steeds 19 dagen eerder dan de start van de zomervakantie.

Start zomervakantie regio Noord

Week van de kennismakingsbijeenkomsten

10 juli 2021

21 – 25 juni 2021

16 juli 2022

27 juni – 1 juli 2022

22 juli 2023 (onder voorbehoud)

3 – 7 juli 2023

20 juli 2024 (onder voorbehoud)

1 – 5 juli 2024

12 juli 2025 (onder voorbehoud)

23 – 27 juni 2025

TOP dossier
Informatie over TOP dossier

Onderzoek
Onderzoek naar succes- en risicofactoren in de overgang po-vo en 10-14

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.