OVERZICHT VAN BUITENSCHOOLSE ONDERSTEUNING EN ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN, OUDERS EN PROFESSIONALS IN DE REGIO NOORD-KENNEMERLAND

Voor mentoren, docenten, ondersteuningsteams en andere professionals

Een hele dag gevuld met cognitieve schoolvakken? Dat moet toch anders kunnen? Met Jeugdtheatersport leert u soft skills zoals samenwerken, luisteren, positief op elkaar reageren en leerlingen groeien in zelfvertrouwen. 

Interactieve talkshow van onderwijssocioloog Iliass El Hadioui over motivatie en 'geloof in eigen kunnen' (self-efficacy). 

Om leerlingen te ondersteunen bij mentale problemen, biedt de vo-raad handreikingen. 

In dit interventieoverzicht staan verschillende tools en apps op een rij om leerlingen mentaal te ondersteunen.

Klik hier voor de handreiking ‘Bevordering Mentale Gezondheid Jeugd’ voor gemeenten.

Deze gesprekskaarten kunnen u helpen om met een leerling in gesprek te gaan.

Professionals kunnen voor advies en expertise over jongeren met gedragsproblematiek i.c.m. andere belemmeringen terecht bij het Jeugdzorg en Onderwijs | CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise).

Vrijetijdsactiviteiten voor jongeren (overzicht per gemeente)

NIEUW:

 • Na overlijden van een dierbare kan je ervaren dat het prettig is om je verhaal te delen, het verhaal van anderen te horen en te zien hoe anderen reageren op hun verlies. De Puberrouwgroep is voor jongeren van 13-18 jaar. Klik hier voor informatie en aanmelden.

 • Houd jij van sport? Wil jij je talenten ontdekken via sport en nieuwe mensen leren kennen? Het programma Set Your Life Goals is bedoeld voor jongeren van 14-27 jaar en is in Heerhugowaard. Meer informatie via Jelle Zuijdam via j.zuijdam@sport-z.org of via 06 - 34 168 901. 
 • Z11 Jongerencoaching is op zoek naar jongeren. Z11 Jongerencoaching begeleidt jongeren die een steun in de rug goed kunnen gebruiken. Zij doet dit door de inzet van goed opgeleide vrijwillige jongerencoaches. Al vele trajecten hebben geleid tot een goed resultaat. Interesse? Klik hier.
 • Het werkervaringsproject Scoren met Skills van Mee & De Wering is voor jongeren van 16 tot 27 jaar uit Alkmaar, die een volgende stap willen zetten richting opleiding of werk.
 • Wil je je ervaringen delen met anderen? RCO De Hoofdzaak is op zoek naar jongeren van 16-27 jaar uit Alkmaar die meer willen doen met hun ervaringskennis. Klik hier voor meer informatie. 
 • Karatevereniging Funakoshi organiseert in samenwerking met het centrum voor jeugd & gezin  een cursus ‘Weerbaarheid/zelfverdediging’  voor meiden van 13-20 jaar, in Alkmaar.
 • SocialBoost! Een programma van 8 weken voor iedereen tussen de 14 en 27 jaar met heel veel zin om wat tofs te gaan doen. Samen met een buddy en een goede coach. Klik hier voor de flyer. Meer informatie? Contact Raoul van der Wel via r.vanderwel@meewering.nl
 • Stichting Sport-Z coördineert het project 'HAL Ontmoet | Life Goals Alkmaar' en organiseert diverse sport- en outdooractiviteiten. Meer informatie via j.beuckens@sport-z.org of via 06 - 24 127 412.
 • Voor de kalender van centrum jeugd & gezin met cursussen, workshops en evenementen, klik hier

Alkmaar

 • Artiance creëert in samenwerking met GGZ-nhn (divisie Triversum en HWP) en RCO De Hoofdzaak SPOT!. Een plek waar jongeren o.a. door middel van kunst kunnen werken aan hun herstel. Voor meer informatie bel Maaike Mathot op 06 - 40 574 856. 
 • Atelier Hemke biedt jongeren een plekje (ook in de weekenden!) die gedwongen thuis zitten, vervroegde schoolverlaters zijn of om een andere reden een vorm van dagbesteding nodig hebben. Atelier Hemke is een winkel met atelier voor en door jongeren.
 • Stichting Sport-Z organiseert verschillende sport- en outdoor activiteiten.
 • Alkmaar Sport organiseert verschillende sport- en outdoor activiteiten.

Bergen

 • Jongerenwerk Bergen: hier vind je informatie over de verschillende jongerencentra en activiteiten per gemeente. Ook kun je informatie vinden over diverse thema’s en contact zoeken met de Jongerenwerkers.
 • Sport & Bewegen in Bergen: voor jongeren in de gemeente Bergen die graag willen gaan sporten en bewegen.
 • Stichting Sport-Z organiseert verschillende sport- en outdoor activiteiten.

Heerhugowaard/Langedijk

Heiloo

 • Jongerenwerk Heiloo: hier vind je informatie over de verschillende jongerencentra en activiteiten per gemeente. Ook kun je informatie vinden over diverse thema’s en contact zoeken met de Jongerenwerkers.
 • Sport & Bewegen in Heiloo: voor jongeren in de gemeente Heiloo die graag willen gaan sporten en bewegen.
 • Stichting Sport-Z organiseert verschillende sport- en outdoor activiteiten.

Hulp en ondersteuning voor ouders

Heeft u vragen of zorgen over de ontwikkeling en/of het opvoeden van uw kind? 
Onderstaande organisaties bieden hulp, ondersteuning en informatie.

 • Voor de kalender van centrum jeugd & gezin met cursussen, workshops en evenementen, klik hier.
 • De opvoedadviseurs van de GGD zijn voor alle vragen over opvoeding of ontwikkeling van uw kind beschikbaar (gratis contact).
 • De Jeugd & Gezinscoach verbonden aan de school van uw kind kan altijd met u meedenken.
 • Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u informatie over o.a. structuur en dagschema's, tips in het omgaan met de thuisblijfsituatie, samen opvoeden, tijdens corona én daarna, steun aan ouders van jongeren in coronatijd.
 • Oudertelefoon: u kunt anoniem contact via telefoon of chat (085-130 46 58) opnemen.
 • Uniek Sporten: u kunt voor uw kind met een beperking een geschikte vorm van sporten of bewegen vinden. Ook met vragen over bijvoorbeeld financiën of het vinden een sportmaatje kunt u hier terecht. 
 • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Alkmaar stelt per kind in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar een bijdrage beschikbaar van € 50 wanneer uw gezin als gevolg van de corona-crisis (tijdelijk) minder inkomsten heeft. Deze bijdrage is bedoeld om uw kind toch te kunnen laten starten met de lessen in het nieuwe seizoen. 

Hulp en ondersteuning voor jongeren

 • Op You Tube staan diverse leuke filmpjes van Jouw GGD over allerlei onderwerpen die je bezig kunnen houden en/of waar je mee kan worstelen of gewoon meer over wil weten.
 • Heb je behoefte aan een luisterend oor? Jongeren Hulp Online | Vind direct anoniem hulp 
 • Om buiten school op een makkelijk en leuke manier in contact te komen met andere jongeren en voor deelname aan activiteiten, zowel online als offline: JIJ hoort erbij - Omdat JIJ gezien mag worden!
 • Jeugdhulp loopt via de J&G coach van de school.
 • GGZ NHN biedt bij sommige veelvoorkomende (niet al te ernstige) klachten online zelfhulp.

Alkmaar

 • Jongeren kunnen gesteund worden door ervaringsdeskundigen van Jongerenteam De Hoofdzaak.
 • Misschien kom jij net uit een opname, of sta je nog op een wachtlijst? Ben jij al een tijd in herstel en zoek je mensen die jou begrijpen of heb je een terugval gehad en kan je een steuntje in de rug gebruiken? Heb je behoefte aan samenkomen en ondersteuning, herkenning en erkenning vinden bij elkaar? Meld je aan bij de supportgroep Mental Anonymous. Je staat er immers niet alleen voor!

 • Het Gouden Kans Project: dit project in de regio Alkmaar biedt jongeren een gouden kans om op een vernieuwende manier hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.
 • Het Mantelzorgcentrum in Alkmaar biedt ook ondersteuning aan jou. Of je nu in een vertrouwde omgeving je verhaal kwijt wilt aan iemand, of praktische hulp en ondersteuning nodig hebt. Je kan contact opnemen via 0224 - 74 50 59, een email te sturen, een persoonlijk berichtje te sturen naar onze Insta of een berichtje te sturen naar een @Admin in Discord.
 • Z11 Jongerencoaching geeft jongeren (12-21 jaar) een steuntje in de rug en helpt hen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Jongeren die in Heerhugowaard, Alkmaar, of Langedijk wonen of daar naar school gaan, kunnen bij Z11 terecht.
 • Veilige Haven is een plek in Alkmaar en omgeving waar je als LHBTI'er uit twee (of meer) culturen (anoniem) terechtkunt voor ondersteuning. Nu kun je, als je twijfelt over je gender of seksualiteit, en dit problemen oplevert met je cultuur of religie, ook in Alkmaar terecht voor hulp en ondersteuning. 

Bergen

 • Voor vragen voor ondersteuning en advies over werken, studeren, geldzaken of zorg(en) neem contact op met Jongerenpunt Check-in. Een samenwerking van Halte Werk, WNK, BUCH Werkorganisatie en RMC.
 • Z11 Jongerencoaching geeft jongeren (12-21 jaar) een steuntje in de rug en helpt hen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Jongeren die in Heerhugowaard, Alkmaar, of Langedijk wonen of daar naar school gaan, kunnen bij Z11 terecht.

Heerhugowaard/Langedijk

 • Z11 Jongerencoaching geeft jongeren (12-21 jaar) een steuntje in de rug en helpt hen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Jongeren die in Heerhugowaard, Alkmaar, of Langedijk wonen of daar naar school gaan, kunnen bij Z11 terecht.
 • Maatjesproject Jongerenwerk Langedijk: word jij het nieuwe maatje van een jongere? De jongeren die worden aangemeld met een zorgvraag zijn tussen de 12 en de 23 jaar oud. Na aanmelding als maatje vindt een intake plaats. Voor informatie en aanmelding, neem contact op met Stephan van der Linden via 06 - 11 998 576 of s.vanderlinden@wonenpluswelzijn.nl.

 • Z11 Jongerencoaching geeft jongeren (12-21 jaar) een steuntje in de rug en helpt hen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Jongeren die in Heerhugowaard, Alkmaar, of Langedijk wonen of daar naar school gaan, kunnen bij Z11 terecht.

Heiloo

 • Voor vragen voor ondersteuning en advies over werken, studeren, geldzaken of zorg(en) neem contact op met Jongerenpunt Check-in. Een samenwerking van Halte Werk, WNK, BUCH Werkorganisatie en RMC.
 • Z11 Jongerencoaching geeft jongeren (12-21 jaar) een steuntje in de rug en helpt hen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Jongeren die in Heerhugowaard, Alkmaar, of Langedijk wonen of daar naar school gaan, kunnen bij Z11 terecht.