Voor professionals: Menukaart gezonde, veilige school vo Alkmaar

Dit is een gezamenlijk plan van gemeente Alkmaar, Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD Hollands Noorden, samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland en partners. De menukaart is een instrument voor de vo scholen in Alkmaar en draagt bij aan de doelen:

  1. Versterken van vaardigheden/kennis /zelfredzaamheid van leerlingen en ouders op en via het vo, ter voorkoming van (grotere) opvoed- en opgroeiproblemen en schooluitval
  2. Effectievere inzet van gemeentelijke subsidie, door meer zicht op de behoeften vanuit scholen/ huidige gezondheidssituatie en leefstijl van de schoolpopulatie
  3. Het eerder acteren op onveiligheidssituaties op scholen/voorkomen escalatie en voorkomen van zwaardere individuele zorg en schooluitval

De Gezonde School adviseur van de GGD (vaak is dit de jeugdverpleegkundige gekoppeld aan de school) kan de school ondersteunen bij:

  • het in kaart brengen van de gezondheid en leefstijl van de leerlingen
  • de keuze voor een of meer gezondheidsthema’s om aan te werken
  • de keuze voor passende activiteiten bij deze thema’s met behulp van deze menukaart
  • de aanvraag van het Gezonde School themacertificaat

Bij het gebruik van deze menukaart kunt u de Gezonde School adviseur raadplegen.

De meeste interventies zijn kosteloos. Als er kosten zijn, is dit vermeld op de betreffende website.

Klik op onderstaande thema's voor het aanbod.