SEKSUALITEIT EN RELATIES

Klassikaal aanbod (schoolbreed)

Gezonde School aanpak om op een effectieve manier aan gezondheid te werken (via jeugdverpleegkundige/gezonde schooladviseur)

Interactieve voorstelling Artiance voorstelling waarbij thema’s (pesten, groepsdruk, somberheid, depressie ) bespreekbaar gemaakt worden

Themalessen Art 1 trainingsaanbod over o.a. beeldvorming, vooroordelen en diversiteit

Discussiëren kun je leren (onderbouw VMBO) genderidentiteit, relaties en discriminatie bespreekbaar maken

Inschrijving Love is love Alkmaar

COC voorlichting het bespreekbaar maken van LHBTI

Gender and Sexuality Alliance (GSA) verbond (leerlingen) tussen seksuele oriëntaties, sekse, gender identiteiten en gender expressies

Buit in de klas criminele en seksuele uitbuiting

 

Voor individuele leerlingen

Girls Talk groepscounselingsprogramma voor seksueel actieve meiden over seksualiteit, intimiteit en relaties

Jouw GGD antwoorden op vragen waar jongeren thuis liever niet over willen of kunnen praten

Sense voor alle vragen over seks

Voor ouders (ouderavond of individueel)

Interactieve voorstelling Artiance voorstelling waarbij thema’s (pesten, groepsdruk, somberheid, depressie) bespreekbaar gemaakt worden