Eerder

Welke voordelen zijn er voor een school om een leerling aan te melden volgens de variawet?

 • apr 2021
 • 406

Wanneer een leerling met ‘instemming conform de variawet’ afwijkt van onderwijstijd krijgt de school de normale bekostiging voor deze leerling. Veel scholen zijn in de veronderstelling dat zij een leerling niet mogen inschrijven als deze minder dan 50% van het onderwijsprogramma volgt. Deze veronderstelling is niet correct. Wanneer er voor een leerling afwijking van de onderwijstijd is aangevr...

HAS

Documenten mbt thuiszittende leerlingen

 • feb 2021
 • 459

De afgelopen jaren is er veel gepubliceerd met betrekking tot thuiszittende leerlingen. Via de link Thuiszitters - Steunpunt Passend Onderwijs (steunpuntpassendonderwijs-povo.nl) kunt u alle relevante en meest actuele documenten terug vinden. Klik op de link voor de Uitvoeringsagenda passend onderwijs en jeugd van de regio Alkmaar en het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Binnen het...

HAS

Handleidingen invullen thuiszitterslijsten

 • feb 2021
 • 406

Handleiding eerste keer inloggen op Sharepoint Handleiding inloggen op Sharepoint Handleiding invullen thuiszitterslijsten voor leerplichtambtenaren Handleiding invullen thuiszitterslijsten voor scholen

HAS

Veelgestelde vragen

 • jul 2019
 • 1133

Steunpunt passend onderwijsSteunpunt passend onderwijs staat stil bij de mogelijkheden voor maatwerk waar vaak onmogelijkheden worden ervaren. Middels hun FAQ’s wordt duidelijkheid geboden over de grenzen aan maatwerk binnen de huidige wet en regelgeving: Misverstanden over en grenzen aan maatwerk Leerroutes in het vmbo De afgelopen jaren zijn er veel vragen over thuiszittende leerlingen, ve...

HAS

Handige links

 • jul 2019
 • 635

Sfeerverslag bijeenkomst INSA (International Network for School Attendance) Praktijkvoorbeelden

HAS
 • feb 2019
 • Irma de Wit
 • ·
 • Aangepast mei 2019
 • 1
 • 2
 • 1157
Irma de Wit:We zitten nu bij e; lkaar op 13 mei en winkwaves wp ordt uitgelegd

HAS
 • feb 2019
 • Irma de Wit
 • 1
 • 1
 • 1353
Gerard Koopman:Handig. Probeer onnodige ruimtes (en blz's) weg te halen/laten.

HAS

HAS

HAS

Zoek

Recent actief

Over deze groep

De handelingsgerichte en proactieve aanpak voor thuiszittende leerlingen binnen het samenwerkingsverband VO Noord Kennemerland.

 • status: publiek
 • gestart op: nov 2018
 • 10 leden
 • 11 bijdragen