WETEN, METEN EN VERTELLEN: ZO KAN HET OOK

Voor meer informatie neem contact op met:

Hoe brengt u de resultaten van passend onderwijs in beeld? Wat bereikt u in het leven van jongeren? Belangrijke vragen, maar hoe beantwoordt u die? De werkwijze weten, meten, vertellen helpt hierbij.

WETEN betekent dat u weet welke doelen u wilt behalen. En wanneer u samenwerkt met anderen, dat u allen weet wat u wilt bereiken. WETEN betekent ook weten hoe u dit het beste kunt doen. Bewust bepalen welke activiteiten u inzet om het doel te bereiken. Dus zaken niet uit gewoonte of impliciet doen, maar expliciet naar elkaar uitspreken waarom bepaalde activiteiten ondernomen worden en waarom deze activiteiten gaan leiden tot een doel.

METEN betekent dat u een aantal zaken meet die een beeld geven van de mate waarin u succes behaald (kwantitatief en kwalitatief). Denk hierbij aan kwantitatieve ‘harde’ data, zoals cijfers. Maar ook aan ervaringsfeiten, zoals ervaringen van jongeren en ouders.

VERTELLEN betekent dat u deze informatie betekenis geeft met verhalen. Dit kan uw eigen perspectief zijn, maar ook het verhaal van een leerling. En dat u deze verhalen aan anderen VERTELT en hierdoor met anderen deelt. Want juist met verhalen illustreren we onze successen.