Gisteren

Eerder deze week

Ambitietafel 20 juni - '10 tot 14' onderwijs; informatie en aanmelding

‘De overgang tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs’.Een thema dat de gemoederen bij beleidsmakers in het onderwijs en bij docenten en schoolleiders al heel lang bezighoudt. Immers: we laten kinderen op 12 jaar de overstap van de basisschool naar de middelbare school maken, terwijl zij juist dan middenin de ‘tiener’ fase van 10 tot 14 jaar zitten.

Eerder

JGGZ vo team

Sommige jongeren hebben baat bij Jeugd-GGZ. U kunt advies en consult van de Jeugd-GGZ aanvragen via onderstaande formulieren:Aanmeldingsformulier scholenToestemmingsverklaringStroomschemaFactsheet JGGZ vo team

Handleiding: Waar vul ik wat in in TOP dossier?

Via de volgende link treft u een handleiding waarin per criterium van de Commissie van Toewijzing weergegeven is bij welk onderdeel u de benodigde informatie invult. Hierdoor voorkomt u dat u vergeet om informatie in te vullen die voor de Commissie noodzakelijk is. Hierdoor kan het TOP dossier sneller getoetst worden en heeft de leerling sneller zijn of haar toewijzing of toelaatbaarheidsverklaring. Handleiding Zie pagina 8 t/m 10 van de toewi...

Verslag regiogesprek met minister Slob op april

Op 3 april hebben we met jongeren, ouders en professionals nagedacht over de toekomst van passend onderwijs. Wat gaat goed, wat kan beter? Het gesprek vond plaats vanuit zeven thema’s: leraar in de spilrol, de leerling en zijn toekomst, passend onderwijs op maat, ouders als partner, eigenaarschap van de leerling, inclusie en leerrecht.Het was een mooie bijeenkomst waarin veel ontmoetingen hebben ...

Activiteitenfolder: Wat gaan we doen in 2019?

Deze folder geeft weer wat het samenwerkingsverband in 2019 gaat doen om sterke kinderen, stevige toekomst te bereiken. Bent u nieuwsgierig naar een activiteit? Lees dan het gehele activiteitenplan (klik hier voor het beleidsstuk). Of mail naar skruijer@swvnk.nl , stuur hieronder een reactie of stel uw vraag aan de consulent passend onderwijs van uw school.

Jeugdzorgplus en onderwijs

Eind maart zijn er afspraken gemaakt tussen achttien betrokken gemeenten en vier samenwerkingsverbanden vo in Noord-Holland Noord over jeugdzorgplus en onderwijs voor de jeugdzorgplus instelling op de locatie Antonius in Bakkum.Klik hier voor de betreffende communicatie.

Deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA

Alle aanvragen dienen vóór dinsdag 2 juli, uiterlijk om 18.00 uur, te worden aangeleverd door de school, om nog voor de zomervakantie in behandeling te worden genomen. Alle aanvragen die na deze datum worden aangeleverd, kunnen helaas niet meer dit schooljaar in behandeling genomen.

Handleiding TOP dossier: Instemming jongeren vanaf 16 jaar (peildatum 1 augustus 2019) regelen

Is de leerling op de aanvraagdatum 16 jaar of ouder? Dan krijgt de leerling automatisch een instemmingslink, zodra u de cyclus doorloopt. Is de leerling op de aanvraagdatum nog geen 16 jaar of ouder, maar op de peildatum 1 augustus wel? Dan geldt de volgende werkwijze: 1. Voeg de gegevens van de leerling toe aan het onderdeel Logboek/tabblad betrokkenen. 2. Zet het vinkje 'ouderlijk gezag' op 'ja'. 3. Stuur de leerling via het tabblad logboek ...

Publicatie in magazine 'van twaalf tot achttien'

In 2014 werd de Wet passend onderwijs effectief. Het doel van de wet? Alle kinderen dienen een plek te krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Het sturende idee onder de wet: ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs blijven, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Het belangrijksteargument? Misschien wel de financiële ...

Centrale warme overdracht po-vo

Al jaren wordt de overgang van leerlingen van het po naar het vo goed op elkaar afgestemd door de werkgroep po-vo Noord-Kennemerland. Nadat het idee van een centrale warme overdracht voor onze regio enkele jaren geleden is geboren, werd vanuit het ’veld’ steeds meer de wens geuit om de overdrachten te bundelen op één dag. Eind vorig schooljaar is daarom een delegatie op bezoek geweest bij ...

Recent actief

Maud CroesBeatrice AldersBirgit EikelenboomJoyce Bek
Annette GilingWinkwavesMark SoreeMirjam KinnegingIngrid KroezenFrans van PinxterenMeta StreeflandIlse Akkerman

Recente groepen

NieuwsberichtenTOP dossier / toewijzingProfessionalsPao: kwestie in kaart
Het samenwerkingsverbandExpertise Centrum Arbeid (ECA)OudersCLEO
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.