Eerder deze week

Training Meldcode bij voldoende belangstelling opnieuw, op maandag 8 april van 14.00-16.30 uur

Trainingsmodule MeldcodeDe trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt georganiseerd vanwege aanscherping van de Meldcode per 1 januari 2019.De training wordt verzorgd door de NVS-NVL Academie (https://nvs-nvl.nl/academie/meldcode/).Let op: Er is plaats voor max. 22 personen.Wat leer je tijdens de trainingsmodule? In deze module leer je alle ins en out van de Meldcode, ...

Netwerkgroepen

Het netwerk biedt ons vele voordelen. Hierdoor kunnen we namelijk betere dienstverlening bieden aan onze jongeren, efficiënter gebruik maken van beschikbare middelen en van en met elkaar leren wat we kunnen doen voor jongeren, ouder(s) en elkaar. En door samenwerking zijn we in staat zeer complexe vraagstukken op te lossen, zoals de vraag hoe we iedere jongere (en hun ouder(s)) sterk kunnen ...

Regeling gewoon doen

In 2018 is VSV, in het kader van de aanpak VSV, gestart met de regeling Gewoon Doen. Deze regeling is bedoeld om via een eenmalige financiële bijdrage een maatwerk-aanpak mogelijk te maken voor een jongere die tussen de wal en het schip dreigt te vallen.De evaluatie over het eerste jaar heeft VSV tevreden gesteld. Vanuit Noord-Kennemerland zijn er 26 aanvragen gedaan, waarvan 16 gehonoreerd ...

Ruimte voor de regio - informatie van het ministerie van OCW

Waarom het experiment Ruimte voor de regio?Met het experiment Ruimte voor de regio wordt ruimte geboden aan scholen om in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven geregionaliseerde beroepsopleidingen te ontwikkelen. Alle deelnemende scholen mogen hierbij zelf een deel van de opleiding inrichten op basis van de behoefte die er leeft in hun eigen regio. Wat is het doel van het ...

Training Meldcode bij voldoende belangstelling opnieuw, op maandag 8 april van 14.00-16.30 uur

Trainingsmodule MeldcodeDe trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt georganiseerd vanwege aanscherping van de Meldcode per 1 januari 2019.De training wordt verzorgd door de NVS-NVL Academie (https://nvs-nvl.nl/academie/meldcode/).Let op: Er is plaats voor max. 22 personen.Wat leer je tijdens de trainingsmodule? In deze module leer je alle ins en out van de Meldcode, ...

Aanvragen subsidie gezonde school voor 18 april. Lees verder ...

Ook dit jaar kunnen scholen weer subsidie en ondersteuning aanvragen om Gezonde School te worden. De aanvraag voor het Ondersteuningsaanbod moet tussen 4 maart en 18 april worden ingediend.Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School bestaat uit € 3.000 per school plus maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een adviseur van de GGD. Er is budget voor maximaal 550 schoollocaties in primair en ...

Er is nog plaats op de training oplossingsgerichte gespreksvoering (start 4 april)

Wil jij weten hoe je op een effectieve manier met leerlingen kunt communiceren, zonder dat jij alleen degene bent die hard aan het werk is? Geef je dan snel op voor de training ‘oplossingsgerichte gespreksvoering over motivatie en schoolse vaardigheden’. Deze training wordt dit schooljaar wegens succes voor de tweede keer aangeboden op 4 en 18 april.Tijdens deze training worden praktische ...

Ambitietafel 28 februari - Je bent welkom

Ik ben bij de les, niet het verleden Ik heet je welkom in het heden Ik wil mijn kennis met je delen en wil mijn horizon verbreden.Over dit thema, 'je welkom voelen', wil het Horizoncollege graag kennis opdoen en delen met docenten VO en MBO, met studenten en ouders, en met organisaties die met jongeren werken. De vraag is:"Hoe kunnen we de stappen naar MBO onderwijs zo inrichten dat de student ...

Terugblik slotbijeenkomst lerende netwerken

Op 31 januari organiseerden de drie samenwerkingsverbanden vo in de regio Noord-Holland Noord de slotbijeenkomst lerende netwerken. Een grote groep deelnemers van de lerende netwerken waren aanwezig.In december 2018 is de eindrapportage opgemaakt na uitvoerig onderzoek, interviews en het verwerken van vragenlijsten. Dit is afgerond met de slotbijeenkomst.Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt ...

Ambitietafel 11 april - De eerste 25 jaar van je leven: een uitdagende ontwikkelreis?

In de eerste 25 jaar leg je de basis voor de rest van je leven. Hoe kunnen opvang en onderwijs je in deze jaren een vliegende ontwikkelstart bieden? Wat heb jij nodig om het beste uit jezelf te kunnen halen? Wat doe je zelf? En wat hebben wij, kinderopvang en scholen, nodig om jouw reis tot een succes te maken?Hoe kunnen we alle kinderen en jongeren in de regio Alkmaar het beste ontwikkelpad ...

Minister Slob komt naar onze regio

Op 3 april komt minister Arie Slob naar onze regio. Tijdens dit bezoek gaan ouders, leerlingen, docenten, scholen, besturen en gemeenten met hem in gesprek over passend onderwijs. Wat gaat goed? Wat kan anders?Met zijn aanpak ‘Oplossingen in de regio’ wil de minister werken aan meer eigenaarschap, zodat betrokkenen zelf passend onderwijs in hun eigen omgeving kunnen vormgeven.Minister Slob ...

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 worden aangepast. In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten: Is ...

1000 kansen voor 89 leerlingen

“Anders dan in het reguliere onderwijs krijgt een leerling op onze school wel 1000 kansen”, zeggen Jessica Kramer en Betty Smit van Het Werk! in Heerhugowaard. Maar hoe worden de leerlingen zelf ‘eigenaar’ van hun leerdoelen? Dat onderzoekt de VSO-school aan de hand van begeleide zelfevaluatie.

Meld u aan voor onze trainingen!

Er is nog plaats op de volgende trainingen. Rebel met een reden (start op 15 januari 2019) Leergang transformatieve school, van straat- naar schoolcultuur (start 16 januari 2019) Leren leren in het voortgezet onderwijs (start op 21 januari 2019) Omgaan met verschillen (start op 22 januari 2019) Oplossingsgerichte gesprekken over motivatie en schoolse vaardigheden (start 4 april 2019) In deze ...

Eerder

Recent actief

Maud CroesAnita BleekerCaroline HöhnerAnnette Giling
Johan DekkerSanne KruijerJan Willem HeemstraIrma de WitEline LouwIngrid KroezenBirgit EikelenboomLisa van Marle

Recente groepen

ProfessionalsNieuwsberichtenExpertise Centrum Arbeid (ECA)Het samenwerkingsverband
TOP dossier / toewijzingOudersCLEO
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.