Wij zetten in op Taal!

 • sep 2019
 • 1
 • 1360
Nieuwsberichten

Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met communiceren in het Nederlands. De gevolgen van deze taalachterstand zijn groot. Zowel in de privésituatie als op de werkvloer. En ongeveer de helft van deze Nederlanders heeft een baan.

Op 12 september heeft Anne Veldt, directeur-bestuurder samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland, het Taalakkoord ondertekend.

Wij, partners van het Taalakkoord, zien elke dag hoe belangrijk de beheersing van het Nederlands is voor het werk en het meedoen in de samenleving. Daarom zetten wij ons in voor taal. Zo kunnen werknemers met een taalachterstand productiever, gezonder, veiliger en met meer plezier werken en bovendien actiever meedoen in de samenleving.

Waarom heeft het samenwerkingsverband zich aan het Taalakkoord verbonden?
Ons doel is dat ieder kind zich sterk voelt en een stevige toekomst heeft. Investeren in taalvaardigheid vergroot kansen voor jongeren om hun talenten optimaal te kunnen benutten. Daarnaast wil het samenwerkingsverband informatie voor ouders en jongeren toegankelijk maken op de website.

Wat doet het samenwerkingsverband om invulling te geven aan het Taalakkoord?
Het samenwerkingsverband biedt jongeren met een taalachterstand extra mogelijkheden om deze achterstand in te lopen en vaardiger te worden in taal. Dit doen we door extra middelen beschikbaar te stellen aan scholen, hiermee bieden scholen een “versterkte leerroute” aan leerlingen met een taalachterstand. Het samenwerkingsverband monitort de inzet en effectiviteit van “de versterkte leerroute”, zodat we van en met elkaar leren. Daarnaast wordt samen met het MBO en de Gemeente onderzocht wat er nodig is om transitie tussen VO en MBO minder kwetsbaar te maken voor deze doelgroep. We organiseren met elkaar stevige routes voor leerlingen met een taalachterstand.
In ons leerlandschap wordt op diverse manieren aandacht besteedt aan kennisontwikkeling van taalvaardigheid voor nieuwkomers leerlingen. Bijvoorbeeld door onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden en een trainingsaanbod voor docenten. Daarnaast verbeteren we de informatie over passend onderwijs aan ouders en jongeren op onze website.

Wat wil het samenwerkingsverband bereiken met deze activiteiten?
Jongeren krijgen de gelegenheid om vaardiger te worden in taal en krijgen hierbij ondersteuning. Jongeren geven zelf aan waar zij het meest bij gebaat zijn, dit versterkt hun gevoel van autonomie en competentie. Met het versterken van taalvaardigheid worden talenten van jongeren beter benut. Het vergroot ook de kans op doorstroom naar onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten en de participatie in de samenleving. Met een toegankelijke en begrijpelijk informatie voor ouders en jongeren wil het samenwerkingsverband de informatie voor alle ouders en jongeren begrijpelijk en leesbaar maken.

Ambassadeursrol
Naast het uitvoeren van onze eigen acties gaan wij aan de slag om zichtbaarheid te geven aan het Taalakkoord en andere bedrijven te enthousiasmeren voor het Taalakkoord. Hoe groter het aantal bedrijven en branches dat actief laat zien achter de doelstellingen van het Taalakkoord te staan en er naar te handelen, des te sterker de boodschap. Door ervaringen en verhalen te delen met anderen en als voorbeeld te dienen voor bedrijven die nog niet Nederlands op de werkvloer voor hun werknemers faciliteren.Reacties

één reactie, 25 september 2019
 • Goed initiatief!

  Ben erg benieuwd naar de concrete uitwerking van bijvoorbeeld ''de versterkte taalroute".

  Waar kan ik meer over het Taalakkoord vinden?

  Met vriendelijke groet,

  Nico Oldenburg

  intern begeleider/remedial teacher / ISK docent op het Jan Arentsz