Eerder deze week

Nieuwsberichten

Aankondiging vertrek directeur-bestuurder

 • 4 mrt
 • 41

Anne Veldt heeft aangekondigd dat zij na acht jaar afscheid neemt van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is in die tijd uitgegroeid van een voorzichtige start up in de complexe praktijk van het passend onderwijs tot een toegankelijke netwerkorganisatie. Anne kijkt dan ook terug op een inspirerende periode. “Natuurlijk omdat ik heb kunnen bijdragen aan een kansrijke toekomst vo...

Nieuwsberichten

Update project (hoog)begaafheid

 • 3 mrt
 • 11

In januari 2020 is het samenwerkingsverband swv vo Noord Kennemerland een project gestart naar aanleiding van verstrekking van een vierjarige subsidie door het ministerie van OCW om passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te versterken. Ruim een jaar later is het tijd de balans op te maken en te reflecteren op de eerste opbrengsten en ontwikkelingen die in gang zijn gezet. Expertgroep...

Nieuwsberichten

Online masterclass met Iliass El Hadioui op 29 maart: Hoe begeleiden we jongeren uit het coronatijdperk naar een kansrijke toekomst?

 • 2 mrt
 • 85

Het leven van jongeren is sterk veranderd als gevolg van covid-19. Dit heeft gevolgen voor hun welbevinden en ontwikkeling. Onderwijs gaat over duurzaam ontwikkelen, rijpen, om het vergaren van leervaardigheden voor de rest van je leven. Het gaat over gezond zijn, samen leren, veerkracht en weerbaarheid. Hoe bieden we als professional perspectief aan jongeren in onze regio? Onderwijssocioloo...

Nieuwsberichten

Leergang trajectbegeleiders en professionaliseringsaanbod schooljaar 2021-2022

 • 1 mrt
 • 50

Binnenkort start de leergang voor Trajectbegeleiders. Er zijn 4 bijeenkomsten in het schooljaar gepland. Deze worden verzorgd door Mirella van Minderhout (bureau Mind) in samenwerking met Ingrid Kroezen. Na iedere bijeenkomst vindt een intervisie plaats. Dit onder begeleiding van een intervisiebegeleider die goed op de hoogte is van de thema’s in de Leergang en de dagelijkse praktijk op een sc...

Nieuwsberichten

Nationaal Programma Onderwijs

 • 1 mrt
 • 32

De ministers Van Engelshoven en Slob presenteerden op 17 februari 2021 de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs om achterstanden in het onderwijs weg te werken. Het kabinet geeft de komende 2,5 jaar een forse financiële impuls aan het onderwijs geeft om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het is een erkenning voor de grote opgaven waar het onderwijs zich voor gesteld ziet....

Eerder

Nieuwsberichten

Vacature Programmamanager “Jij telt mee!”, aanpak VSV/JIKP 2021-2024

 • 24 feb
 • 35

Voor de uitvoering van het Regionaal Programma “Jij telt mee!”, aanpak VSV/JIKP 2021-2024 zijn wij per 1 juni 2021 op zoek voor de duur van het programma naar een Programmamanager (0,8 fte, schaal 12) In Noord-Kennemerland en West-Friesland werken de gemeenten en de onderwijsinstellingen samen om het percentage jongeren dat zonder starkwalificatie van school gaat (VSV-ers) te verlagen. Als jo...

Nieuwsberichten

Gratis webinar 'Suïcidaal in tijden van corona' op 15 februari, van 14.30 - 16.30 uur

 • 9 feb
 • 41

Stichting Groeimee organiseert op 15 februari een webinar 'Suïcidaal in tijden van corona'. Door de coronacrisis zijn er steeds meer jongeren depressief en erger nog, suïcidaal. De suïcidelijn 0900-0113 is drukker bezet dan ooit. Wil jij meer weten over suïcidaliteit bij jongeren in tijden van corona? Wil jij weten wat jij kan doen? In de webinar wordt besproken: - Het puberbrein in corona...

Nieuwsberichten

‘Het is nu de kunst steeds meer preventief te gaan werken’ - interview met Irma de Wit

 • 29 jan
 • 141

Het interview met Irma de Wit, projectleider schoolaanwezigheid, is gepubliceerd in Present! Een online magazine over preventie en aanpak van schoolverzuim. Klik hier om het volledige interview te lezen. Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft in samenwerking met onder meer het NJi het initiatief genomen voor het uitbrengen van Present!. Hierin vindt u een introductie op het RtI-model en wordt ...

Nieuwsberichten

Eindrapportage project 'Welbevinden nieuwkomers'

 • 26 jan
 • 57

Het project route nieuwkomers is in 2019 gestart om doorgaande ontwikkellijnen in onderwijs aan nieuwkomers jongeren te creëren. Routes op zich zijn niet voldoende; om tot ontwikkeling te komen is welbevinden cruciaal. In 2020 is in aanvulling hierop het project 'Welbevinden nieuwkomers jongeren' gestart. De meeste jongeren beschikken over veerkracht. Echter voor een kleine groep is aanpassing...

Nieuwsberichten

Handreiking om leerlingen te ondersteunen bij mentale problemen / gratis deelname webinar mentale gezondheid door Steven Pont op 3 februari

 • 26 jan
 • 110

Er zijn toenemende zorgen over de mentale gezondheid van leerlingen als gevolg van de coronacrisis. De crisis brengt veel jongeren onzekerheid, stress en spanningen. Hun sociale contacten, vrijheid en experimenteerruimte zijn sterk verminderd. En door de vernieuwde maatregelen die vanaf eind december gelden, moeten de meeste leerlingen ook het fysieke contact op school opnieuw missen. Veel leer...

Nieuwsberichten

Hulp gevraagd voor inventarisatie extra, intensieve ondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen

 • 25 jan
 • 50

Sterke basisondersteuning op scholen in de regio vormt het vertrekpunt om een dekkend netwerk voor alle leerlingen te realiseren. De leden van de netwerkgroep ‘vo leerlingen met hoog cognitief potentieel (havo/vwo) en intensieve ondersteuningsbehoeften’ reflecteert op de mogelijkheden voor wat betreft extra, intensieve ondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen. Vaak worden dit ook wel dubbel...

Nieuwsberichten

Aanmelding nog mogelijk voor twee online thema-cafés: TOP dossier en AVG, op 2 maart

 • 20 jan
 • 119

Aanmelding thema-café TOP dossier - slimmer samen werken Datum: 2 maart 2021, van 15.30 - max. 17.00 uur Deze praktijkgerichte online bijeenkomst gaat over hoe met minder bereikt kan worden en gaat in op de belangrijkste thema's rondom TOP dossier. Aanmelding thema-café AVG "Dat mag niet meer van de AVG ... of toch wel?" Datum: 2 maart 2021, van 17.30 - max. 19.00 uur In deze online ...

Nieuwsberichten

Activiteitenplan 2021

 • 20 jan
 • 162

In 2021 zetten we de beweging naar inclusief onderwijs verder in. Inclusief onderwijs gaat over alle jongeren in onze regio als onderdeel van een inclusieve maatschappij. En professionals die de juiste ondersteuning krijgen om dit waar te maken. Het activiteitenplan maakt inzichtelijk wat het bureau doet om de beweging naar inclusief onderwijs, samen met de scholen/schoolbesturen en partners, t...

Nieuwsberichten

Vlog regionaal VSV programma “Jij telt mee!”

 • 19 jan
 • 165

Met geld van het ministerie van OCW werken gemeenten, voortgezet onderwijs, en MBO samen om te voorkomen dat jongeren zonder diploma van school gaan. En we werken samen om ervoor te zorgen dat jongeren een goede start maken op de arbeidsmarkt. Want iedere jongere telt mee! Het VSV programma "Jij telt mee!" wordt ingezet in de regio Alkmaar en West-Friesland in samenwerking met het onderwijs. D...

Nieuwsberichten

Schooladvies PO-raad

 • 19 jan
 • 161

Het schooladvies was nog nooit zo belangrijkGeef kwetsbare kinderen het voordeel van de twijfel! De PO-raad roept samen met AVS, Lerarencollectief en andere partners in het primair onderwijs en de VO-raad scholen op deze groep 8-leerlingen dit jaar kansrijk te adviseren. De coronacrisis dreigt nadrukkelijk negatieve effecten te hebben voor groep 8. Het schooladvies is meer dan ooit bepalend vo...

Nieuwsberichten

Initiatieven en activiteiten voor jongeren tijdens de corona-periode in de regio Noord-Kennemerland

 • 17 jan
 • 317

Hieronder een overzicht: De gemeente Alkmaar stelt budget beschikbaar voor activiteiten voor en door jongeren. Jeugd aan Zet is een landelijk initiatief om jongeren, die door de corona maatregelen weinig om handen hebben, iets extra te bieden. De sportregisseurs van Alkmaar Sport organiseren dagelijkse activiteiten in de vorm van Winter Games in Alkmaar-Noord. Artiance creëert in samenwerkin...

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Zoek

Recent actief

Over deze groep

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: dec 2018
 • 1 lid
 • 37 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.