Gisteren

Sfeerverslag bijeenkomst onderwijs aan nieuwkomers

“Ik wil graag architect worden. Ik voel dat het ook voor mij mogelijk is om mijn droom waar te maken!Zeven jongeren van het Stedelijk Dalton College en het PCC namen deel aan de bijeenkomst onderwijs aan nieuwkomers op 15 oktober. Als ervaringsdeskundigen konden zij heel goed verwoorden hoe we beter kunnen aansluiten op de toekomst die zij voor ogen hebben. Belangrijk is dat we écht naar hen ...

Eerder deze week

Een mooi voorbeeld van passend onderwijs

Het Jan Arentsz Langedijk heeft samen met de jongere, zijn ouders, het docententeam, OBD, het HIT-team en het samenwerkingsverband gezocht naar een passende oplossing en heeft die ook gevonden. Klik hier voor het interview wat geplaatst is in het Noordhollands Dagblad van 9 november.

Extra TOP dossier training op 2 december van 14.00 - 16.30 uur

Wegens grote belangstelling wordt naast de TOP dossier training van 18 november een tweede training georganiseerd op maandag 2 december van 14.00 - 16.30 uur. De scholing wordt verzorgd door Saskia Kuijer van Appsassist en vindt plaats op het kantoor van het samenwerkingsverband.Tijdens de scholing komen de volgende zaken aan de orde:- Nieuwe functionaliteiten TOP dossier- TLV-aanvraag- ...

Eerder

Ondersteuning voor scholen bij realiseren goed onderwijs-zorgaanbod

Op de korte en langere termijn wordt een aantal maatregelen genomen die het makkelijker moeten maken voor scholen om – in samenwerking met zorgpartijen en gemeenten – tot een goed onderwijs- en zorgaanbod binnen de onderwijstijd te komen voor leerlingen met een (complexe) zorgvraag. Dit kondigden de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS) op 30 oktober aan in een brief aan de Tweede Kamer. Doel ...

Transfercoaches: ‘Een belangrijk steuntje in de rug’

Het in maart 2019 gestarte project transfercoaches zorgt ervoor dat leerlingen een succesvollere overstap van het vmbo naar het mbo maken. Halverwege oktober was het voor de betrokkenen tijd om de balans op de maken en de opgedane ervaring en kennis met elkaar te delen.De transfercoach“Ik heb mijn vijf leerlingen geholpen met de aanvraag van hun DigiD en het bestellen van de juiste boeken. Dat ...

Open middag Trajectplusklas op 20 november van 15.00 - 16.30 uur

U bent van harte welkom op de open middag van de Trajectplusklas op het OSG Willem Blaeu. De bijeenkomst start om 15.00 uur en duurt tot circa 16.30 uur. Tijdens deze middag zullen wij u informeren over de voorziening, de werkwijze en de aanmeldprocedure van de Trajectplusklas. U bent ook in de gelegenheid om een kijkje te nemen in de Trajectplusklas. Voor meer informatie over de doelgroep en ...

Aanpak Met andere ogen

Noord-Kennemerland is gekozen tot 1 van de 11 inspiratieregio’s binnen het landelijk programma “Met andere ogen”. Dit programma is gericht op het versterken van onderwijs met jeugdhulp. Belangrijk onderdeel is de leeromgeving binnen en tussen regio’s vanuit Noord-Kennemerland. We brengen kennis in over jongerenparticipatie, gezamenlijke professionalisering voor scholen en partners, ervaring met ...

Annulering themabijeenkomst 5 november

We hebben besloten de themabijeenkomst op 5 november te annuleren omdat het tegelijkertijd de Dag voor de Leerlingondersteuning is. De eerstvolgende themabijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 december. Nadere informatie volgt.

De Transformatieve School biedt een kapstok voor ideeën

Hervorming van de schoolcultuur met de Transformatieve School Op scholen leeft een sterke behoefte om aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen. “Dat aansluiten is een nobele zaak, maar het gaat om de diepere stap van het vergroten van het emotionele eigenaarschap van leerlingen en professionals wat betreft de cultuur op school”, stelt programmaleider Iliass El Hadioui. El Hadioui is ...

Interventies

Soms lukt het even niet op school, voor de leerling, maar ook bijvoorbeeld voor de betrokken docent. Er zijn verschillende initiatieven die ingezet kunnen worden om hier verandering in te brengen. Dit zijn bestaande interventies. Wat is er mogelijk? Centrum voor Creatief Leren en Ontwikkelen (CLEO) Bij het CLEO krijgen leerlingen tijdelijk onderwijs en ondersteuning buiten de eigen ...

Po-vo documenten 2019-2020

Voor de schoolloopbaan van leerlingen is belangrijk dat de overgang van po naar vo succesvol is. Daarom hebben de schoolbesturen in de regio Noord-Kennemerland afspraken gemaakt over hoe we deze overstap in goede banen kunnen leiden. Klik hier voor een overzicht van de afspraken en bijbehorende documenten

Nog plekken beschikbaar voor de training Sociaal emotioneel functioneren!

Wat houdt sociaal emotioneel functioneren in? Over welke competenties spreken we dan? Hoe kunt u hier aandacht aan besteden als u uw klas maar twee keer per week ziet? Hoe signaleert u dat een leerling misschien meer nodig heeft op sociaal gebied? U gaat in deze training aan de slag met een gericht doel dat past bij uw les of casus. De training is op 4 en 18 november, van 16.00-20.00 uur. ...

Bijeenkomst Kwaliteitskompas 16 januari 2020, van 13.00 - 17.00 uur

Zichtbaar maken welke impact we hebben Het beeld van passend onderwijs heeft vele kanten en perspectieven. We weten dat we in onze regio belangrijke stappen hebben gezet. Tegelijkertijd zien we dat de publieke opinie zeer kritisch is over passend onderwijs. Dit stelt ons voor een uitdaging: Hoe maken we zichtbaar welke successen we in onze regio behalen en welke ontwikkelingen nog nodig zijn? ...

Een stevige basis voor het regulier voortgezet havo of vwo-onderwijs

We kennen allemaal die jongeren die nog niet alle vaardigheden beheersen om goed te functioneren in het voortgezet onderwijs. Met pijn in ons hart zien we ze de overstap van po naar vo maken, maar daar dan toch afstromen, zelfvertrouwen verliezen, van school moeten gaan of zelfs uitvallen. Deze jongeren hebben intensievere begeleiding op pedagogisch en didactisch vlak nodig, eerst leren in een ...

Vavo voor 17-jarigen en de rol van RMC

Sinds dit studiejaar is het mogelijk gemaakt dat ook 17-jarigen die niet meer staan ingeschreven op een VO-school, mits zij in het betreffende studiejaar 18 worden, kunnen worden doorverwezen naar het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Klik hier voor aanvullende informatie.

Regeling Gewoon Doen 2019

Sinds 2018 is vanuit het Regionaal Standpunt VSV de regeling Gewoon Doen ontwikkeld, in het kader van de aanpak VSV. Deze regeling is bedoeld om via een eenmalige financiële bijdrage een maatwerk-aanpak mogelijk te maken voor een jongere die tussen de wal en het schip dreigt te vallen. Dit maatwerk draagt bij aan het voorkomen van schooluitval of het aan het werk helpen van jongeren.Mentoren, ...

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Zoek

Recent actief

Birgit EikelenboomKelly Duijn

over deze groep

  • status: aangepast, publiek
  • gestart op: dec 2018
  • 1 lid
  • 13 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.