Eerder

Gelijke Kansen Agenda

Alle kinderen en jongeren hebben recht op gelijke kansen in het onderwijs. Op 27 juni ondertekende wethouder Elly Konijn-Vermaas de Gelijke Kansen Agenda, waarin staat hoe de gemeente Alkmaar en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de komende twee jaar gelijke kansen voor kinderen in het onderwijs stimuleren.“Elk kind moet mee kunnen doen. Daarom biedt Alkmaar kinderen, jongeren ...

Vacature senior consulent passend onderwijs

Het team passend onderwijs van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland ondersteunt en versterkt professionals op de scholen bij onze gezamenlijke opdracht om een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen in de regio. We doen dit vanuit onze bedoeling ‘sterke kinderen, stevige toekomst’.Met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken wij eensenior consulent passend onderwijs (0,7 – ...

Nieuwe locatie CLEO

Afgelopen schooljaar heeft onze bovenschoolse voorziening de nodige veranderingen ondergaan. Een nieuwe naam, vergroting van het aanbod, versterkte samenwerking met externen en de opzet van het preventieteam. Hier past een nieuwe locatie bij. CLEO gaat verhuizen!Met ingang van het nieuwe schooljaar vestigt CLEO zich aan de Kofschipstraat 10a in Alkmaar. Een mooie locatie met meer ruimte en een ...

Start met de Transformatieve School op 3 vo scholen

Drie scholen, De Viaan, het Van der Meij College en het Jan Arentsz starten in september op hun school met het programma de Transformatieve School.Socioloog Iliass El Hadioui, onderzoeker en docent, heeft directies en teamleiders van verschillende vo scholen in onze regio geïnspireerd en meegenomen in de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur. Anders gezegd; ...

Een succesvolle overstap naar het mbo

Vol enthousiasme zijn medewerkers van het Clusius College, Van der Meij College, Johannes Bosco College, PCC Oosterhout en De Viaan onlangs gestart met het project transfercoaches. Door dit project willen we bereiken dat leerlingen met wat extra hulp goed aankomen op hun nieuwe mbo opleiding. Het betreft de mbo opleidingen van niveau 2 tot en met 4. We werken hierin samen met de regio ...

Helpen met een rugzak vol ervaring

Wanneer jongeren een probleem hebben, missen ze vaak een maatje. Ze zoeken iemand waarin ze zichzelf herkennen, iemand van hun leeftijd die hun problemen écht begrijpt. Een groep jongeren met ervaringskennis zijn opgeleid, zodat zij hun levenservaring kunnen inzetten om andere jongeren in Alkmaar te helpen. Lees verder in onderstaand artikel:

Vmbo en mbo: combineren of integreren?

Op 28 november 2019 vindt in Nijkerk de 3e landelijke vmbo-mbo conferentie plaats. Dit is het grootste evenement voor het beroepsonderwijs in 2019. Het vmbo en mbo vertegenwoordigen samen de kracht en de pracht van ons Nederlands beroepsonderwijs.De conferentie gaat over de consequenties van het landelijk beleid ‘Sterk beroepsonderwijs’. Er wordt ingezet op doorlopende leerroutes in alle ...

Reflectiebijeenkomst: ‘Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?’

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert op 19 september 2019 in regio Utrecht een reflectiebijeenkomst voor schoolbestuurders, schoolleiders, teamleiders en leidinggevenden samenwerkingsverbanden waarin we met elkaar reflecteren op de vraag ‘Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?’.We reflecteren aan de hand van twee inhoudelijke lijnen: 1) de visie op ons onderwijs: hoe kijken we ...

Professionaliseringsaanbod 2019-2020 staat online - meld u aan!

Het samenwerkingsverband organiseert een interessant aanbod van trainingen voor u. Het geleerde is direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. De trainingen zijn ontwikkeld voor docenten, mentoren en leden van de ondersteuningsteams. Voor ondersteuningscoördinatoren en trajectbegeleiders organiseert het samenwerkingsverband komend schooljaar een tweetal uitdagende leergangen. In actieve ...

Ambitietafel 20 juni - '10 tot 14' onderwijs; informatie en aanmelding

‘De overgang tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs’.Een thema dat de gemoederen bij beleidsmakers in het onderwijs en bij docenten en schoolleiders al heel lang bezighoudt. Immers: we laten kinderen op 12 jaar de overstap van de basisschool naar de middelbare school maken, terwijl zij juist dan middenin de ‘tiener’ fase van 10 tot 14 jaar zitten.

Verslag regiogesprek met minister Slob op april

Op 3 april hebben we met jongeren, ouders en professionals nagedacht over de toekomst van passend onderwijs. Wat gaat goed, wat kan beter? Het gesprek vond plaats vanuit zeven thema’s: leraar in de spilrol, de leerling en zijn toekomst, passend onderwijs op maat, ouders als partner, eigenaarschap van de leerling, inclusie en leerrecht.Het was een mooie bijeenkomst waarin veel ontmoetingen hebben ...

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Zoek

Recent actief

Birgit Eikelenboom

over deze groep

In deze groep plaatsen wij alle nieuwsberichten.

  • status: aangepast, publiek
  • gestart op: dec 2018
  • 1 lid
  • 9 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.