Nadere informatie namens gemeente Alkmaar over gratis Alkmaarpas (inkomensafhankelijk) voor inwoners gemeente Alkmaar

 • 1 uur geleden

Namens de gemeente Alkmaar hierbij nadere informatie over de gratis Alkmaarpas (inkomensafhankelijk) voor inwoners van de gemeente Alkmaar: Enige tijd geleden heeft de gemeente Alkmaar posters en flyers (zie pdf’s in de bijlage) verspreid, o.a. bij de scholen voor voortgezet onderwijs in Alkmaar. De gemeente Alkmaar heeft hierop reacties ontvangen dat de tekst op de posters en flyers niet voor...

Nieuwsberichten

Online magazine: Stem van de leerling

 • 25 mei
 • 29

Als we écht luisteren naar het verhaal van leerlingen levert dit veel waardevolle informatie op - zeker bij leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.Steunpunt Passend Onderwijs heeft samen met LAKS, NJi en Ouders & Onderwijs het online magazine De stem van de leerling samengesteld met voorbeelden uit de praktijk: Klik op de afbeelding om het online magazine te openen. Bron: Steunpunt Passen...

Nieuwsberichten

De Staat van het Onderwijs 2023

 • 25 mei
 • 15

Op 10 mei 2023 is De Staat van het Onderwijs 2023 gepubliceerd. Elk jaar maakt de Inspectie van het Onderwijs de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel 23 lid 8 van de Grondwet wordt gevraagd. De Inspectie brengt feiten en cijfers bijeen, toont meerjarige ontwikkelingen en resultaten, en signaleert verbanden en oorzaken. Benieuwd naar De Staat van het Onderwijs 2023? Klik hier.

Nieuwsberichten

Sfeerverslag bijeenkomst Expeditie onderzoek op 4 april 2023

 • 25 mei
 • 51

Hierbij het sfeerverslag, waarin we de inzichten delen die opgetekend zijn tijdens de keynote van Bert Wienen en de gesprekken aan de zes leertafels. We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst en onderzoeken de komende periode hoe we de context kunnen versterken, hoe we kunnen inzetten op de beweging van curatief naar preventief en hoe we meer kennis en expertise kunnen delen tussen pro...

Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 3 - Jeugdhulp op school (JOS)

 • 24 mei
 • 24

In deze derde nieuwsbrief leest u over de ontwikkelingen binnen het project Jeugdhulp op school (JOS) in de regio’s Noord- en Midden-Kennemerland. Voor meer informatie over Jeugdhulp op school klik hier.

Nieuwsberichten

Ondersteuningsplan 2023-2027 ingegaan per 1 mei 2023

 • 23 mei
 • 19

Hierbij treft u ons nieuwe ondersteuningsplan 2023-2027 aan. Het plan is in co-creatie met verschillende kernpartners tot stand gekomen en is per 1 mei 2023 ingegaan. Klik op de afbeelding om het ondersteuningsplan te downloaden. Het is ook te vinden op deze pagina van het netwerkplein. Samen met onze partners bouwen we de komende 4 jaar aan inclusiever onderwijs en een dekkend netwerk van ...

Nieuwsberichten

Oproep inschrijven call | Nederlands Congres Schoolaanwezigheid | deadline 16 juni 2023

 • 22 mei
 • 31

Geïnspireerd aan de slag! Elke leerling heeft recht op een positieve, kwalitatief goede ervaring in het onderwijs. Schoolaanwezigheid en het kunnen deelnemen aan onderwijs zijn daarbij cruciaal. Tijdens dit eerste Nederlandse Congres Schoolaanwezigheid op 16 en 17 november 2023, in het Pullman Hotel in Eindhoven, staat de aanpak van schoolaanwezigheid van wetenschap naar praktijk centraal. Gedu...

Nieuwsberichten

Publicatie | Van verzuim naar aanwezigheid | Steunpunt passend onderwijs

 • 11 mei
 • 49

Op initiatief van Steunpunt Passend Onderwijs hebben er in samenwerking met Ingrado, NCJ, BiOND en de LBBO bijeenkomsten plaatsgevonden van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’. Tijdens deze bijeenkomsten is een start gemaakt met het verschuiven van de focus van verzuim naar aanwezigheid. De opbrengst van de ontwikkelgroep is dit compacte naslagwerk voor scholen en professionals over het...

Nieuwsberichten

Herinnering deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA - 27 juni 2023

 • 11 mei
 • 32

Namens de Commissie van Toewijzing brengen we de deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA graag nogmaals onder uw aandacht. Voor vo: alle aanvragen die uiterlijk dinsdag 27 juni 2023, 16.00 uur zijn aangeleverd door de school en ontvankelijk zijn verklaard door de secretaris van de Commissie van Toewijzing worden nog voor de zomervakantie in behandeling genomen. Hierdoor kunnen we de leerl...

Nieuwsberichten

Activiteiten voor jongeren in de meivakantie in de regio Noord-Kennemerland

 • 19 apr
 • 319

In de meivakantie worden diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren in de regio Noord-Kennemerland. Hieronder een overzicht (per gemeente): Alkmaar Diverse Alkmaarse organisaties organiseren weer heel veel leuke en sportieve activiteiten waar jij aan mee kunt doen! Waar nodig meld je je aan via www.alkmaaractief.nl. Voor inschrijving en updates klik hier. Woensdag 26 april - Streetw...

Nieuwsberichten

Aankondiging online bijeenkomst over huiselijk geweld en kindermishandeling voor onderwijsorganisaties d.d. 23 mei 2023

 • 18 apr
 • 73

Uit naam van Stichting PubliekPrivaat treft u hieronder informatie en aankondiging online bijeenkomst over huiselijk geweld en kindermishandeling voor onderwijsorganisaties d.d. 23 mei 2023 aan. Ook in 2023 organiseert Stichting PubliekPrivaat samen met gastgemeenten overleg- en informatiebijeenkomsten over huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor onderwijsbestuurders, -managers en -profes...

Nieuwsberichten

Uitnodiging voor een bijeenkomst voor HB specialisten van PO en VO in Noord-Kennemerland

 • 6 apr
 • 280

De expertgroep HB VO en de netwerkgroep HB PO nodigt de HB specialisten van PO en VO in Noord-Kennemerland van harte uit voor de bijeenkomst 'De overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen' op: dinsdag 9 mei in Heerhugowaardop het Han Fortmann Collegevan 14.30 uur tot 17.30 uur Aanleiding In de samenwerkingsverbanden in onze regio - PPO-NK en VO Noord-Kenneme...

Nieuwsberichten

Zonder eten naar school? Inschrijving voor schoolmaaltijden geopend

 • 30 mrt
 • 62

Hierboven treft u een bericht dat in het Noordhollands dagblad van 30 maart geplaatst is over de openstelling van de regeling voor schoolmaaltijden. De regeling is er voor zowel het po als vo. Criterium is dat ruim 1/3 van leerlingen in relatieve armoede leeft. Daarbij wordt uitgegaan van 150% van het sociaal minimum. De website met alle informatie over het programma is hier te vinden: https...

Nieuwsberichten

Deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA - 27 juni 2023

 • 28 mrt
 • 229

Namens de Commissie van Toewijzing brengen we de deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA onder uw aandacht. Voor vo: Alle aanvragen die uiterlijk dinsdag 27 juni 2023, 16.00 uur zijn aangeleverd door de school en ontvankelijk zijn verklaard door de secretaris van de Commissie van Toewijzing worden nog voor de zomervakantie in behandeling genomen. Hierdoor kunnen we de leerling en zijn/haa...

Nieuwsberichten

Uitstroomtafels en samenwerking bij uitstroom ISK-leerlingen - in gesprek met Doris op 't Veld

 • 27 mrt
 • 310

Marieke Bakema van LOWAN ging in gesprek met Doris op 't Veld, coördinator van de route nieuwkomers in regio Alkmaar. Doris werkt structureel samen met andere betrokken partijen aan zogenoemde 'uitstroomtafels' om te zorgen voor een zachte landing van leerlingen na de ISK. Doris op 't Veld is ook werkzaam als senior consulent passend onderwijs bij het samenwerkingsverband. Lees hieronder de we...

Nieuwsberichten

Stand van zaken Jeugd- en Oudersteunpunt vo Noord-Kennemerland en aftrap op 27 maart

 • 22 mrt
 • 309

Hierbij informatie over de stand van zaken van het jeugd- en oudersteunpunt en de aftrap op 27 maart. AchtergrondinformatieDe afgelopen jaren is het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland bezig geweest met de landelijke verbetermaatregelen vanuit de vanuit de evaluatie passend onderwijs. Eén van de verbetermaatregelen is dat ieder samenwerkingsverband in Nederland een jeugd- en oudersteun...

Nieuwsberichten

Documentaire Ook mijn plek

 • 22 mrt
 • 149

De première van de documentaire Ook mijn plek vond plaats in Taqa Theater de Vest in Alkmaar op 21 maart. De première was het startschot van het project Ook mijn plek. Het project reist door de wijken van Alkmaar en biedt inwoners de kans om actief mee te denken over hoe Alkmaar een gemeente kan worden waar iedereen zichzelf kan zijn - een gemeente zonder racisme en discriminatie. Op de volge...

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Zoek

Recent actief

Over deze groep

 • status: publiek
 • gestart op: dec 2018
 • 1 lid
 • 60 bijdragen