Gisteren

Nieuwsberichten

Eindrapportage project 'Welbevinden nieuwkomers'

 • gisteren
 • 16

Het project route nieuwkomers is in 2019 gestart om doorgaande ontwikkellijnen in onderwijs aan nieuwkomers jongeren te creëren. Routes op zich zijn niet voldoende; om tot ontwikkeling te komen is welbevinden cruciaal. In 2020 is in aanvulling hierop het project 'Welbevinden nieuwkomers jongeren' gestart. De meeste jongeren beschikken over veerkracht. Echter voor een kleine groep is aanpassing...

Nieuwsberichten

Handreiking om leerlingen te ondersteunen bij mentale problemen / gratis deelname webinar mentale gezondheid door Steven Pont op 3 februari

 • gisteren
 • 45

Er zijn toenemende zorgen over de mentale gezondheid van leerlingen als gevolg van de coronacrisis. De crisis brengt veel jongeren onzekerheid, stress en spanningen. Hun sociale contacten, vrijheid en experimenteerruimte zijn sterk verminderd. En door de vernieuwde maatregelen die vanaf eind december gelden, moeten de meeste leerlingen ook het fysieke contact op school opnieuw missen. Veel leer...

Eerder deze week

Nieuwsberichten

Hulp gevraagd voor inventarisatie extra, intensieve ondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen

 • 25 jan
 • 15

Sterke basisondersteuning op scholen in de regio vormt het vertrekpunt om een dekkend netwerk voor alle leerlingen te realiseren. De leden van de netwerkgroep ‘vo leerlingen met hoog cognitief potentieel (havo/vwo) en intensieve ondersteuningsbehoeften’ reflecteert op de mogelijkheden voor wat betreft extra, intensieve ondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen. Vaak worden dit ook wel dubbel...

Nieuwsberichten

Aanmelding nog mogelijk voor twee online thema-cafés: TOP dossier en AVG, op 2 maart

 • 20 jan
 • 47

Aanmelding thema-café TOP dossier - slimmer samen werken Datum: 2 maart 2021, van 15.30 - max. 17.00 uur Deze praktijkgerichte online bijeenkomst gaat over hoe met minder bereikt kan worden en gaat in op de belangrijkste thema's rondom TOP dossier. Aanmelding thema-café AVG "Dat mag niet meer van de AVG ... of toch wel?" Datum: 2 maart 2021, van 17.30 - max. 19.00 uur In deze online ...

Nieuwsberichten

Activiteitenplan 2021

 • 20 jan
 • 128

In 2021 zetten we de beweging naar inclusief onderwijs verder in. Inclusief onderwijs gaat over alle jongeren in onze regio als onderdeel van een inclusieve maatschappij. En professionals die de juiste ondersteuning krijgen om dit waar te maken. Het activiteitenplan maakt inzichtelijk wat het bureau doet om de beweging naar inclusief onderwijs, samen met de scholen/schoolbesturen en partners, t...

Eerder

Nieuwsberichten

Vlog regionaal VSV programma “Jij telt mee!”

 • 19 jan
 • 132

Met geld van het ministerie van OCW werken gemeenten, voortgezet onderwijs, en MBO samen om te voorkomen dat jongeren zonder diploma van school gaan. En we werken samen om ervoor te zorgen dat jongeren een goede start maken op de arbeidsmarkt. Want iedere jongere telt mee! Het VSV programma "Jij telt mee!" wordt ingezet in de regio Alkmaar en West-Friesland in samenwerking met het onderwijs. D...

Nieuwsberichten

Schooladvies PO-raad

 • 19 jan
 • 123

Het schooladvies was nog nooit zo belangrijkGeef kwetsbare kinderen het voordeel van de twijfel! De PO-raad roept samen met AVS, Lerarencollectief en andere partners in het primair onderwijs en de VO-raad scholen op deze groep 8-leerlingen dit jaar kansrijk te adviseren. De coronacrisis dreigt nadrukkelijk negatieve effecten te hebben voor groep 8. Het schooladvies is meer dan ooit bepalend vo...

Nieuwsberichten

Initiatieven en activiteiten voor jongeren tijdens de corona-periode in de regio Noord-Kennemerland

 • 17 jan
 • 201

Hieronder een overzicht: De gemeente Alkmaar stelt budget beschikbaar voor activiteiten voor en door jongeren. Jeugd aan Zet is een landelijk initiatief om jongeren, die door de corona maatregelen weinig om handen hebben, iets extra te bieden. De sportregisseurs van Alkmaar Sport organiseren dagelijkse activiteiten in de vorm van Winter Games in Alkmaar-Noord. Artiance creëert in samenwerkin...

Nieuwsberichten

Gelijke kansen in diverse klassen

 • 7 jan
 • 178

KijktipVlak voor de huidige lockdown, waarin er opnieuw geen fysiek onderwijs wordt gegeven, waren de eerste afleveringen van de documentaireserie Klassen zien. In deze documentaire zijn de verschillende gezichten van kansenongelijkheid te zien en wat voor effect scholen hierop kunnen hebben. De serie is een aanrader: Klassen - NPO Start. Gelijke kansen?Voor de coronacrisis vormden ongelijke k...

Nieuwsberichten

De Grow It!-app helpt jongeren tijdens de corona-periode

 • 6 jan
 • 161

Juist in de levensfase waarin sociale interactie centraal staat krijgen jongeren door de corona-periode te maken met eenzaamheid, stress en onzekerheid. Grow It! is een app die jongeren helpt om met de huidige situatie om te gaan. Dankzij een subsidie vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek is de Grow It!-app nu beschikbaar voor alle jongeren in Nederland. Grow It! is ontwikke...

Nieuwsberichten

Aandacht voor jonge mantelzorgers tijdens de corona-periode

 • 4 jan
 • 58

Vanuit de gemeente Alkmaar is er in het bijzonder aandacht voor jonge mantelzorgers, met name in de corona- periode. Jonge mantelzorgersEén op de vijf kinderen en jongeren tussen de 6 en 25 jaar is jonge mantelzorger. Hij of zij heeft thuis te maken met zorg, bijvoorbeeld voor een ouder, broer of zus die chronisch ziek is, een (verstandelijke) beperking heeft of een psychische aandoening. De h...

Nieuwsberichten

Help jij jongeren deze saaie corona maanden door?

 • 4 jan
 • 86

De gemeente Alkmaar stelt budget beschikbaar voor activiteiten voor en door jongeren in het kader van ‘Jeugd aan Zet winter editie’. Jeugd aan Zet is een landelijk initiatief om jongeren, die door de corona maatregelen weinig om handen hebben, iets extra te bieden. In Alkmaar wil de gemeente dat jongeren betrokken zijn bij het plan en bij het realiseren van de activiteit. Heb je een idee maar ...

Nieuwsberichten

Activiteiten in de kerstvakantie

 • 17 dec
 • 62

De scholen zijn dicht. Tijdens de kerstvakantie kunnen jongeren elkaar ontmoeten via diverse activiteiten in de regio Alkmaar. Klik hier voor een overzicht. De jongerenwerkers zijn bereikbaar via de wijkcentra. Hulp bij opgroeien en opvoeden per gemeenteKlik hier voor informatie in gemeente AlkmaarKlik hier voor informatie in gemeente Bergen Klik hier voor informatie in gemeente Heerhugowaard...

Nieuwsberichten

Regeling Gewoon Doen

 • 15 dec
 • 169

De regeling Gewoon Doen is sinds 2018 in het kader van de aanpak vsv beschikbaar. Deze regeling is bedoeld om via een eenmalige financiële bijdrage een maatwerk-aanpak mogelijk te maken voor een jongere die tussen wal en schip dreigt te vallen. Dit maatwerk draagt bij aan het voorkomen van schooluitval of het aan het werk helpen van jongeren.Mentoren, trajectbegeleiders, hulpverleners of andere...

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Zoek

Recent actief

Over deze groep

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: dec 2018
 • 1 lid
 • 35 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.