Gisteren

Eerder deze week

Ambitietafel 20 juni - '10 tot 14' onderwijs; informatie en aanmelding

‘De overgang tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs’.Een thema dat de gemoederen bij beleidsmakers in het onderwijs en bij docenten en schoolleiders al heel lang bezighoudt. Immers: we laten kinderen op 12 jaar de overstap van de basisschool naar de middelbare school maken, terwijl zij juist dan middenin de ‘tiener’ fase van 10 tot 14 jaar zitten.

Eerder

Verslag regiogesprek met minister Slob op april

Op 3 april hebben we met jongeren, ouders en professionals nagedacht over de toekomst van passend onderwijs. Wat gaat goed, wat kan beter? Het gesprek vond plaats vanuit zeven thema’s: leraar in de spilrol, de leerling en zijn toekomst, passend onderwijs op maat, ouders als partner, eigenaarschap van de leerling, inclusie en leerrecht.Het was een mooie bijeenkomst waarin veel ontmoetingen hebben ...

Jeugdzorgplus en onderwijs

Eind maart zijn er afspraken gemaakt tussen achttien betrokken gemeenten en vier samenwerkingsverbanden vo in Noord-Holland Noord over jeugdzorgplus en onderwijs voor de jeugdzorgplus instelling op de locatie Antonius in Bakkum.Klik hier voor de betreffende communicatie.

Deadline aanvraag beschikkingen TLV/TBV/TVIA

Alle aanvragen dienen vóór dinsdag 2 juli, uiterlijk om 18.00 uur, te worden aangeleverd door de school, om nog voor de zomervakantie in behandeling te worden genomen. Alle aanvragen die na deze datum worden aangeleverd, kunnen helaas niet meer dit schooljaar in behandeling genomen.

Publicatie in magazine 'van twaalf tot achttien'

In 2014 werd de Wet passend onderwijs effectief. Het doel van de wet? Alle kinderen dienen een plek te krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Het sturende idee onder de wet: ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs blijven, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Het belangrijksteargument? Misschien wel de financiële ...

Centrale warme overdracht po-vo

Al jaren wordt de overgang van leerlingen van het po naar het vo goed op elkaar afgestemd door de werkgroep po-vo Noord-Kennemerland. Nadat het idee van een centrale warme overdracht voor onze regio enkele jaren geleden is geboren, werd vanuit het ’veld’ steeds meer de wens geuit om de overdrachten te bundelen op één dag. Eind vorig schooljaar is daarom een delegatie op bezoek geweest bij ...

Terugblik jaarlijkse themabijeenkomst expeditie onderzoek: weten wat werkt op 2 april

Samen gaan we voor meer dan 16.000 sterke kinderen met een stevige toekomst. Dat is een ding wat zeker is. Maar hoe we dit precies kunnen bereiken, weten we (nog) niet. Iedere jongere, iedere ouder, iedere professional, ieder team, iedere organisatie en iedere situatie is namelijk anders. De bijeenkomst op 2 april stond in het teken van weten wat werkt. We hebben onderzocht met elkaar wat werkt. ...

Vacature senior consulent passend onderwijs

Het team passend onderwijs van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland ondersteunt en versterkt professionals op de scholen bij onze gezamenlijke opdracht om een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen in de regio. We doen dit vanuit onze bedoeling ‘sterke kinderen, stevige toekomst’.Met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken wij eensenior consulent passend onderwijs (0,7 – ...

Terugblik inspirerend regiogesprek passend onderwijs met minister Slob op 3 april

Op 3 april kwamen zo’n 70 professionals, ouders, jongeren, schoolleiders en bestuurders vanuit de zes samenwerkingsverbanden po en vo in Kennemerland bijeen. Het was de vijfde bijeenkomst van de zes regiogesprekken die het ministerie organiseert. Doel van het gesprek was om concrete adviezen te verzamelen en zo passend onderwijs op een hoger niveau te brengen. Een inspirerende dag, waaraan ook ...

Minister Slob bezoekt onze regio

Op 3 april bezoekt minister Arie Slob onze regio. Ruim 60 ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen en gemeenten vanuit de zes samenwerkingsverbanden in Kennemerland gaan met hem in gesprek.Doel is om met elkaar passend onderwijs op een hoger niveau te brengen. Dat gebeurt door drie invalshoeken centraal te stellen: Wat hebben de samenwerkingsverbanden nodig om ervoor te zorgen dat elk ...

Regeling gewoon doen

In 2018 is VSV, in het kader van de aanpak VSV, gestart met de regeling Gewoon Doen. Deze regeling is bedoeld om via een eenmalige financiële bijdrage een maatwerk-aanpak mogelijk te maken voor een jongere die tussen de wal en het schip dreigt te vallen.De evaluatie over het eerste jaar heeft VSV tevreden gesteld. Vanuit Noord-Kennemerland zijn er 26 aanvragen gedaan, waarvan 16 gehonoreerd ...

Ruimte voor de regio - informatie van het ministerie van OCW

Waarom het experiment Ruimte voor de regio?Met het experiment Ruimte voor de regio wordt ruimte geboden aan scholen om in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven geregionaliseerde beroepsopleidingen te ontwikkelen. Alle deelnemende scholen mogen hierbij zelf een deel van de opleiding inrichten op basis van de behoefte die er leeft in hun eigen regio. Wat is het doel van het ...

Training Meldcode bij voldoende belangstelling opnieuw, op maandag 8 april van 14.00-16.30 uur

Trainingsmodule MeldcodeDe trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt georganiseerd vanwege aanscherping van de Meldcode per 1 januari 2019.De training wordt verzorgd door de NVS-NVL Academie (https://nvs-nvl.nl/academie/meldcode/).Let op: Er is plaats voor max. 22 personen.Wat leer je tijdens de trainingsmodule? In deze module leer je alle ins en out van de Meldcode, ...

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Zoek

Recent actief

Birgit Eikelenboom

over deze groep

In deze groep plaatsen wij alle nieuwsberichten.

  • status: aangepast, publiek
  • gestart op: 11 dec
  • 1 lid
  • 5 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.