Eerder deze week

Miniconferentie Intermezzo op het Murmellius gymnasium op 18 november van 16.00-18.00 uur

Dit schooljaar is het Murmellius gestart met Intermezzo: een schooljaar voor leerlingen die klaar zijn op de basisschool, maar nog niet klaar zijn voor het voortgezet onderwijs. Na een jaar van voorbereidingen heeft het Murmellius inmiddels een paar maanden praktijkervaring opgedaan en deelt hun kennis en ervaringen graag met u. Bent u nieuwsgierig naar Intermezzo? Klik hier voor het programma.

Eerder

TOP dossier 2.0 live en afsluiting Bizway

Op 27 augustus is TOP dossier 2.0 feestelijk in gebruik genomen. De digitale werkomgeving voor consulenten en de Commissie van Toewijzing is efficiënter ingericht. Voor de scholen is de doorontwikkeling nu ingezet.Door de invoering van TOP dossier 2.0 is de digitale werkomgeving van Bizway gesloten. Scholen kunnen hier geen gebruik meer van maken.Voor meer informatie over het gebruik van TOP ...

CLEO is verhuisd!

Met ingang van het nieuwe schooljaar is CLEO gevestigd aan de Kofschipstraat 10a in Alkmaar. Een mooie locatie met meer ruimte en een eigen opgang. Alsook een plein en een tuin.Het CLEO ligt nog steeds op geringe afstand van het station Alkmaar Noord en is goed bereikbaar met het OV.De uitnodiging voor een Open Huis volgt.

Gelijke Kansen Agenda

Alle kinderen en jongeren hebben recht op gelijke kansen in het onderwijs. Op 27 juni ondertekende wethouder Elly Konijn-Vermaas de Gelijke Kansen Agenda, waarin staat hoe de gemeente Alkmaar en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de komende twee jaar gelijke kansen voor kinderen in het onderwijs stimuleren.“Elk kind moet mee kunnen doen. Daarom biedt Alkmaar kinderen, jongeren ...

Vacature senior consulent passend onderwijs

Het team passend onderwijs van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland ondersteunt en versterkt professionals op de scholen bij onze gezamenlijke opdracht om een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen in de regio. We doen dit vanuit onze bedoeling ‘sterke kinderen, stevige toekomst’.Met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken wij eensenior consulent passend onderwijs (0,7 – ...

Nieuwe locatie CLEO

Afgelopen schooljaar heeft onze bovenschoolse voorziening de nodige veranderingen ondergaan. Een nieuwe naam, vergroting van het aanbod, versterkte samenwerking met externen en de opzet van het preventieteam. Hier past een nieuwe locatie bij. CLEO gaat verhuizen!Met ingang van het nieuwe schooljaar vestigt CLEO zich aan de Kofschipstraat 10a in Alkmaar. Een mooie locatie met meer ruimte en een ...

Start met de Transformatieve School op 3 vo scholen

Drie scholen, De Viaan, het Van der Meij College en het Jan Arentsz starten in september op hun school met het programma de Transformatieve School.Socioloog Iliass El Hadioui, onderzoeker en docent, heeft directies en teamleiders van verschillende vo scholen in onze regio geïnspireerd en meegenomen in de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur. Anders gezegd; ...

Een succesvolle overstap naar het mbo

Vol enthousiasme zijn medewerkers van het Clusius College, Van der Meij College, Johannes Bosco College, PCC Oosterhout en De Viaan onlangs gestart met het project transfercoaches. Door dit project willen we bereiken dat leerlingen met wat extra hulp goed aankomen op hun nieuwe mbo opleiding. Het betreft de mbo opleidingen van niveau 2 tot en met 4. We werken hierin samen met de regio ...

Helpen met een rugzak vol ervaring

Wanneer jongeren een probleem hebben, missen ze vaak een maatje. Ze zoeken iemand waarin ze zichzelf herkennen, iemand van hun leeftijd die hun problemen écht begrijpt. Een groep jongeren met ervaringskennis zijn opgeleid, zodat zij hun levenservaring kunnen inzetten om andere jongeren in Alkmaar te helpen. Lees verder in onderstaand artikel:

Vmbo en mbo: combineren of integreren?

Op 28 november 2019 vindt in Nijkerk de 3e landelijke vmbo-mbo conferentie plaats. Dit is het grootste evenement voor het beroepsonderwijs in 2019. Het vmbo en mbo vertegenwoordigen samen de kracht en de pracht van ons Nederlands beroepsonderwijs.De conferentie gaat over de consequenties van het landelijk beleid ‘Sterk beroepsonderwijs’. Er wordt ingezet op doorlopende leerroutes in alle ...

Reflectiebijeenkomst: ‘Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?’

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert op 19 september 2019 in regio Utrecht een reflectiebijeenkomst voor schoolbestuurders, schoolleiders, teamleiders en leidinggevenden samenwerkingsverbanden waarin we met elkaar reflecteren op de vraag ‘Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?’.We reflecteren aan de hand van twee inhoudelijke lijnen: 1) de visie op ons onderwijs: hoe kijken we ...

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Zoek

Recent actief

Birgit Eikelenboom

over deze groep

In deze groep plaatsen wij alle nieuwsberichten.

  • status: aangepast, publiek
  • gestart op: dec 2018
  • 1 lid
  • 10 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.