Eerder vandaag

Nieuwsberichten

"Ik ben blij dat Laura met het idee voor de robot kwam"

 • 14 uur geleden
 • 7

Tess is een hardwerkende meid die kampt met jeugdreuma. Ze doet havo op de Adriaan Roland Holstschool in Bergen. In het voorexamenjaar trekken haar ouders aan de bel: het gaat niet goed met Tess. Ze is soms zo moe dat ze niet kan slapen. Laura Bal, voorheen ondersteuningscoördinator van deze school, klopt aan bij het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Die bekostigt de aanschaf van klas...

Eerder

Nieuwsberichten

Getuigschrift vso vervangen voor schooldiploma

 • 14 sep
 • 67

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) heeft ingezet op een wetswijziging om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een bekroning verdienen op het einde van hun middelbare schooltijd. De regering heeft de reacties op dit wetsvoorstel afgewogen en besloten om in dit voorstel ook te regelen dat leerlingen in de vso profielen dagbesteding en arbeidsmarkt een schooldiploma zullen ...

Nieuwsberichten

Convenant gastleerlingschap/proefplaatsing

 • 10 sep
 • 71

Soms kan het helpen om een leerling met een ondersteuningsbehoefte een nieuwe kans te geven op een andere school. In deze situatie maken scholen vaak afspraken over een proefplaatsing of gastleerlingschap. Onderstaand document helpt scholen om heldere afspraken met elkaar en met ouders en leerling te maken. In het convenant gastleerlingschap is de belangrijke wet- en regelgeving verwerkt. Zo i...

Nieuwsberichten

Akkoord voor M@ZL project in regio Alkmaar!

 • 10 sep
 • 66

De gemeenten in de regio Alkmaar zijn akkoord met de uitrol van M@ZL op alle vo scholen in de regio Noord-Kennemerland. Het betreft een gefaseerde uitrol over een periode van 2 jaar. Ieder schooljaar wordt gestart met 10 scholen. M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is een effectieve methode voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij leerlingen. Ziekteverzuim is wat omvang betr...

Nieuwsberichten

Versterking team consulenten passend onderwijs

 • 1 sep
 • 144

Per 17 augustus is Ingrid Twaalfhoven gestart bij het samenwerkingsverband. In dit bericht stelt zij zich aan u voor. AchtergrondNa mijn studie Forensische orthopedagogiek heb ik 4,5 jaar als jeugdbeschermer bij Bureau jeugdzorg Amsterdam gewerkt. Ik wilde ook graag ervaren hoe het is om meer met de jongeren te werken en preventiever hulp te bieden. Als POH (praktijkondersteuner huisarts) vo...

Nieuwsberichten

Inschrijven voor thema-café "Maatwerk in onderwijs voor (hoog)begaafde jongeren" nog mogelijk - 1 oktober 2020

 • 31 aug
 • 69

Welke mogelijkheden en wettelijke ruimte bestaan er voor maatwerk in onderwijs voor (hoog)begaafde jongeren? Deze en andere vragen worden beantwoord in het thema-café. Klik hier voor aanmelding. De training Hoogbegaafdheid start op 22 oktober. Hoe werkt en leert het hoogbegaafde brein? Welke aanpassingen in onderwijs en begeleiding zijn van belang op school? In deze training wordt u meegeno...

Nieuwsberichten

Handhaving leerplicht weer mogelijk

 • 31 aug
 • 55

Vanaf dit schooljaar is handhaving van de leerplicht in het primair en voortgezet onderwijs weer mogelijk bij schoolverzuim dat niet aan corona gerelateerd is. Dit geldt ook voor leerlingen die thuis blijven omdat zij of familieleden behoren tot de risicogroep, maar het aangeboden programma van school niet volgen. In samenwerking met het ministerie van OCW heeft de vereniging van leerplichtamb...

Nieuwsberichten

Scholen mogen 'zorgarrangeur' inzetten

 • 27 aug
 • 125

Vijftig scholen uit het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4, mogen vanaf schooljaar 2020-2021 gebruik maken van een ‘zorgarrangeur’. Deze deskundige biedt ondersteuning bij het ‘regelen van financiering, zodat leerlingen de juiste zorg en begeleiding krijgen tijdens de lessen of bij het naar school gaan’. Scholen die van deze maatregel gebruik willen maken krijgen gedurende twee jaar ...

Nieuwsberichten

Inschrijving voor digitale opfris-training TOP dossier op 14 september van 16.00-17.00 uur geopend!

 • 13 aug
 • 253

We organiseren een digitale training TOP dossier voor nieuwe collega's en collega's die graag hun kennis willen opfrissen op maandag 14 september van 16.00 - 17.00 uur. Deze training wordt verzorgd door Saskia Kuijer. Inhoud van de training Uitgangspunten HGW als basis voor TOP dossierHet proces in TOP dossier doorlopenDe belangrijkste soorten aanvragen: TVIA – TLV – CLEO – delen met anderen ...

Nieuwsberichten

Save the date: 28 oktober 2020 - Conferentie POVO voor alle professionals rondom de overgang po-vo

 • 1 jul
 • 305

Save the Date28 oktober 2020Conferentie POVO voor alle professionals rondom de overgang po-vo Iedereen gemotiveerdIk kan hetIk kan het zelfIk hoor erbij Op 28 oktober 2020 organiseert de netwerkgroep 10-14 in samenwerking met samenwerkingsverband ppo-nk en samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland de tweejaarlijkse POVO-conferentie. De conferentie staat dit jaar in het kader van Motivatie om...

Nieuwsberichten

Bereikbaarheid samenwerkingsverband tijdens zomervakantie

 • 1 jul
 • 114

In verband met de zomervakantie is het kantoor van het samenwerkingsverband gesloten van maandag 13 juli tot en met vrijdag 7 augustus. De consulenten passend onderwijs zijn tot en met vrijdag 10 juli en vanaf woensdag 12 augustus telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 072 - 79 20 100. E-mail berichten worden tot en met vrijdag 10 juli en vanaf woensdag 12 augustus gelezen via loketpao@swvn...

Nieuwsberichten

Kansen voor thuiszittende leerlingen

 • 23 jun
 • 431

Onderwijs op afstandDoor de coronacrisis heeft er een digitale revolutie ‘onderwijs op afstand’ plaats gevonden in de afgelopen maanden. In hoog tempo en met heel veel inzet zijn alle scholen aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat het onderwijs voor alle leerlingen doorgang kon vinden. Zelfs schoolexamens werden op afstand afgenomen. Deze ontwikkeling maakte Irma de Wit, senior consulent pa...

Nieuwsberichten

Schooluitval bij nieuwkomers voorkomen met een ‘village’-aanpak

 • 23 jun
 • 249

Samen met Lokaal 0, Stichting Groeimee en alle taalklassen in de regio, gaan we aan de slag om onderwijsprofessionals en jeugdcoaches te ondersteunen ten behoeve van het welbevinden van nieuwkomers. It needs a village to raise a childDe cultuurtolken van Lokaal 0 gaan aan de slag met het door hen ontworpen village-concept. Ze brengen de verschillende leefwerelden (thuis, school, community) van...

Nieuwsberichten

Vacature projectleider voor het project Kansrijke Loopbanen

 • 10 jun
 • 367

Projectopdracht en profielschets Kansrijke Loopbanen Context In 2019-2020 is vanuit het programma VSV (Noord-Kennemerland en West-Friesland) een onderzoeksopdracht verstrekt aan KBA uit Nijmegen. Kern van de opdracht was om in samenspraak met de onderwijspartijen en de betrokken gemeenten een visie te ontwikkelen op de toeleiding naar de arbeidsmarkt van jongeren voor wie het behalen van een s...

Nieuwsberichten

Artikel Zorg met impact, De Nieuwe Meso juni 2020

 • 3 jun
 • 235

Hoe kan de impact op leren en ontwikkeling van leerlingen met specifieke behoeften vergroot worden? Lees het artikel Zorg met impact in De Nieuwe Meso over gezamenlijke evaluatie van leerlingondersteuning op 15 scholen binnen ons samenwerkingsverband. Teams binnen de scholen hebben gezamenlijk hun leerlingenondersteuning systematisch geëvalueerd, om te weten hoe ze de impact op leren en ontwi...

Nieuwsberichten

Versterking team CLEO

 • 3 jun
 • 234

Per 1 juni is Barry Smit gestart als docent/coach bij het CLEO. In dit bericht stelt hij zich aan u voor. AchtergrondHet afgelopen jaar heb ik als docent Nederlands gewerkt op het Vellesan College in IJmuiden. De twee jaar daarvoor heb ik voor stichting SaKS in Alkmaar flexwerk gedaan en gewerkt als meester van groep 8 op RKBS de Regenboog. In korte tijd heb ik veel scholen gezien en gewer...

Nieuwsberichten

Uitnodiging en aanmelding webinar Communiceren onder coronadruk op 11 juni

 • 28 mei
 • 186

In uw werk heeft u te maken met leerlingen voor wie passend onderwijs allesbehalve vanzelfsprekend is.Leerlingen die onder normale omstandigheden al extra aandacht en inzet van u vragen.Hoe kunt u als professional in gesprek zijn en blijven met ouders en jongeren nu er sprake is van een wereld waarin heel veel anders gaat dan we gewend zijn? Het webinar Communiceren onder coronadruk beantwoord...

Nieuwsberichten

De landelijke evaluatie passend onderwijs is afgerond. Herkent u de bevindingen?

 • 28 mei
 • 231

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit blijkt uit onder andere uit het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderw...

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Zoek

Recent actief

Over deze groep

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: dec 2018
 • 1 lid
 • 26 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.