Gisteren

Jongerenwerk Dijk & Waard

 • gisteren
 • 12

Op YouTube staat een filmpje over Jongerenwerk Dijk & Waard. Hierin wordt uitgelegd wat Jongerenwerk Dijk & Waard doet en wat zij voor jongeren kunnen betekenen. Leuk om te kijken!

Nieuwsberichten

Eerder

ANNULERING Bijeenkomsten po-vo overgang hoogbegaafde leerlingen in Noord-Kennemerland op 17 en 20 januari 2022

 • 23 dec
 • 86

Helaas hebben wij moeten besluiten de bijeenkomsten op 17 en 20 januari 2022 over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te annuleren. Het is, gezien de huidige corona-maatregelen en restricties, niet aannemelijk dat in januari fysieke bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. De werkgroep die deze bijeenkomsten organiseert, overlegt hierover op 24 jan...

Nieuwsberichten

Activiteitenplan 2022

 • 23 dec
 • 78

Het activiteitenplan maakt inzichtelijk wat het bureau van het samenwerkingsverband doet om de beweging naar inclusiever onderwijs, samen met de scholen/schoolbesturen en partners, te maken. Klik hier voor het activiteitenplan.

Nieuwsberichten

Verlenging TLV's VSO gedurende covid-19 (heraanmeldingen TLV VSO) tot en met 31 juli 2022

 • 21 dec
 • 102

We willen het vso graag tegemoet komen door de administratieve last voor het aanvragen van een heraanmelding zo veel mogelijk te beperken. Daarom is in april 2020 de volgende werkwijze met vso scholen afgesproken. Deze aangepaste werkwijze geldt alleen voor heraanmeldingen gedurende covid-19. Deze verlenging is geldig tot en met 31 juli 2022. De werkwijze voor heraanmeldingen is als volgt: ...

Nieuwsberichten

Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021 primair en voortgezet onderwijs

 • 20 dec
 • 85

De eerste voortgangsrapportage van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.De rapportage geeft de voortgang weer op de 25 maatregelen, die in 2020 zijn aangekondigd, om nog meer leerlingen zo passend mogelijke ondersteuning te kunnen geven in het primair en voortgezet onderwijs.Ondanks de soms moeilijke omstandigheden, is er voortgang geboekt en is er een ba...

Nieuwsberichten

Publicatie JongerenTop NHN 2021

 • 20 dec
 • 52

De JongerenTop NHN 2021 op 18 november 2021 gaf door tal van praktische voorbeelden een inkijk hoe jongerenparticipatie in Noord-Holland Noord leeft. Dat de stem van jongeren ertoe doet, werd door bestuurders zonder meer onderschreven. Zij leerden van jongeren, en jongeren leerden van bestuurders. Samen wordt een beter resultaat geboekt! De JongerenTop, de betrokkenheid van de jongeren, insp...

Nieuwsberichten

Professionaliseringsaanbod (hoog)begaafdheid - werksessies Compacten en Verrijken voor vakdocenten

 • 16 dec
 • 140

AanleidingOp alle scholen in samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland wordt gewerkt aan het verbeteren van het onderwijs aan leerlingen met begaafdheidskenmerken; leerlingen met diepgaand begrips- en denkvermogen. Voor deze leerlingen is regulier leeraanbod niet altijd passend, bijvoorbeeld doordat leerstappen te klein zijn, het voor hen teveel oefening en/of herhaling bevat of te weinig een ...

Nieuwsberichten

Activiteiten voor jongeren in de kerstvakantie in de regio Noord-Kennemerland

 • 14 dec
 • 490

In de kerstvakantie worden diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren in de regio Noord-Kennemerland: Alkmaar Je bent van harte welkom bij de huiskamers van Straatgeluid Alkmaar. Klik hier voor informatie. De sportregisseurs van Alkmaar Sport organiseren diverse gratis buitenactiviteiten. Onder andere freerun clinics, levend winter stratego, winter bootcamps, voetbalclinics voor meiden, ...

Nieuwsberichten

Vacature docent/coach LB

 • 13 dec
 • 429

15.000 sterke kinderen met een stevige toekomst Het samenwerkingsverband vo biedt 15.000 jongeren uit de regio Noord-Kennemerland passend onderwijs met passende ondersteuning. Dit doen we op één van de 25 scholen voortgezet onderwijs in onze regio en/of door een arrangement op maat. Het doel is dat iedere jongere een diploma op zijn/haar niveau haalt of een passende en duurzame werk- of partici...

Nieuwsberichten

Terugblik JongerenTop NHN 2021

 • 2 dec
 • 92

De JongerenTop NHN 2021 op 18 november jl. gaf door tal van praktische voorbeelden een inkijk hoe jongerenparticipatie in Noord-Holland Noord leeft. Dat de stem van jongeren ertoe doet, werd door bestuurders zonder meer onderschreven. Zij leerden van jongeren, en jongeren leerden van bestuurders. Samen wordt een beter resultaat geboekt! Hoe?Kijk de livestream terug: Binnenkort ontvangt u een...

Nieuwsberichten

Praktijkkaart duurzaam investeren in welbevinden

 • 24 nov
 • 118

Deze praktijkkaart is opgesteld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, om scholen te helpen bij het werken aan welbevinden in tijden van en na corona. In deze kaart is uitgewerkt hoe scholen (met hun partners) op de lange termijn en op een duurzame manier kunnen werken aan welbevinden in een schoolbrede aanpak. Regio Noord-Kennemerland wordt als goed voorbeeld genoemd!

Nieuwsberichten

Informatie thema-cafés Onbegrepen gedrag leren begrijpen en Autisme bij meisjes - nieuwe data! Aanmelden is nog mogelijk.

 • 17 nov
 • 306

Voor het thema-café Onbegrepen gedrag leren begrijpen op 22 november is het maximum aantal deelnemers bereikt! Er is een tweede bijeenkomst gepland op 8 december 2021 van 16.00 tot 20.00 uur. Het thema-café vindt live op het kantoor van het samenwerkingsverband plaats. U kunt zich via deze link aanmelden voor de bijeenkomst op 8 december. Voor het thema-café Autisme bij meisjes op 10 februari ...

Nieuwsberichten

“Aandacht voor de mens”

 • 17 nov
 • 362

Gijs’ eerste indruk van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland was gelijk goed. “Al bij mijn sollicitatiegesprek met de adviescommissie merkte ik dat ik tegenover een zeer professionele organisatie zat. En bij mijn eerste werkdag viel mij direct het fijne en vriendelijke klimaat op. Het samenwerkingsverband heeft aandacht voor de mens.” Die aandacht is voor Gijs van de Beek het uitgangs...

Nieuwsberichten

BELANGRIJKE MEDEDELING! JongerenTop NHN 2021 gewijzigd naar livestream

 • 15 nov
 • 286

Datum: Donderdag 18 november 2021Tijd: 13.00 – 14.30 uur (inloggen mogelijk vanaf 12.45 uur)Locatie: Livestream vanuit Theater de Kampanje, Den Helder BELANGRIJKE MEDEDELING Bent u ook bij de JongerenTop NHN 2021 op donderdag 18 november over jongerenparticipatie op school, in de jeugdhulp en in de gemeente?Het plenaire deel van het programma...

Nieuwsberichten

MAO - eindterm 2021 - Van programma naar transitienetwerk

 • 11 nov
 • 262

Eindterm Met Andere Ogen Doen! Een pas op de plaats na de eerste programmaperiode van Met Andere Ogen I én inzicht in de bouwstenen voor het vervolg. Het essay dat Richard Stuivenberg heeft geschreven over de Met Andere Ogen Doen Dag, heeft de titel gekregen: De blik is gekanteld. Als dat betekent dat we ruimte hebben gemaakt om met andere ogen te kijken en te doen, dan klopt dat. We hebben oo...

Nieuwsberichten

JongerenTop NHN 2021 gewijzigd naar livestream op 18 november, van 13.00 - 14.30 uur

 • 10 nov
 • 111

Datum: Donderdag 18 november 2021Tijd: 13.00 – 14.30 uur (inloggen mogelijk vanaf 12.45 uur)Locatie: Livestream vanuit Theater de Kampanje, Den Helder De waardevolle stem van de jongeren Tijdens de JongerenTop NHN 2021 staat jongerenparticipatie centraal. Hoe betrekken we jongeren structureel bij ontwikkelingen en beleid? Welke resultaten zijn er ...

Nieuwsberichten

Internetconsultatie Experiment Onderwijszorgarrangementen van start

 • 9 nov
 • 286

Van 1 november tot 1 december 2021 kunt u meedoen aan de internetconsultatie over het Experiment Onderwijszorgarrangementen. Het doel van het experiment is onderwijszorginitiatieven meer ruimte geven voor maatwerk zodat kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte weer tot ontwikkeling kunnen komen. Klik hier voor meer informatie en meepraten. Bron: programma Zorg voor de Jeugd

Nieuwsberichten

Start pilot expertiseteam hoogbegaafdheid samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

 • 20 okt
 • 436

In het kader van de landelijke subsidieregeling passend onderwijs voor begaafde leerlingen in het po en vo, investeert samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland in het uitbreiden van bovenschools ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde jongeren met intensieve ondersteuningsvraag. Hiertoe start samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland een bovenschools expertisecentrum/-team hoogbegaafdheid. ...

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Zoek

Recent actief

Over deze groep

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: dec 2018
 • 1 lid
 • 47 bijdragen