Eerder deze week

Uitnodiging en aanmelding Bijeenkomst Kwaliteitskompas op 28 januari 2020

Kwaliteit is van ons allemaal. Daarom komen we op 28 januari bijeen voor de bijeenkomst kwaliteitskompas. Tijdens deze bijeenkomst delen we onze kwaliteitsafspraken en bevindingen met elkaar. Hiervoor is de aanwezigheid van teamleiders, controllers/budgetbeheerders, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, beleid- en kwaliteitsmedewerkers, schoolbestuurders en schoolleiders/directeuren ...

Eerder

Onderwijs en jeugdzorg - Verrassend Passend

Doordat onderwijs en jeugdzorg onder verschillende wetten vallen, hebben professionals in deze samenwerking te maken met andere regelgeving, geldstromen en organisatieculturen. Dit kan lastig zijn om tot een gezamenlijke aanpak met goede financieringsafspraken te komen. In de special Verrassend Passend staan acht praktijkvoorbeelden waarin onderwijs en jeugdhulp laten zien hoe zij oplossingen ...

Onderwijsraad: Organiseer passend onderwijs niet op particuliere scholen

Voor alle leerlingen moet er op reguliere scholen een passende plek te vinden zijn, vindt de Onderwijsraad. In het verschenen advies van 25 november stelt de raad dat het dan ook niet gewenst is om wettelijk mogelijk te maken dat particulier onderwijs de zorg voor kinderen met een zware ondersteuningsvraag overneemt. Wel kunnen publieke scholen bij particuliere scholen expertise en materiaal ...

Toolkit 'Het beste besluit'; lancering aanpak voor kinderrechtenproof besluiten van de Kinderombudsvrouw

Neemt u belangrijke beslissingen voor een kind?Of het nu gaat om een uithuisplaatsing, het opsluiten van een kind in een politiecel, of de schoolkeuze voor een autistische leerling: al deze beslissingen hebben invloed op de toekomst van een kind. Bent u hulpverlener of politieagent? Of docent of beleidsmaker? Gebruik dan de toolkit Het beste besluit voor het kind om het belang van het kind ...

Training Meldcode bij voldoende belangstelling opnieuw, op maandag 8 april van 14.00-16.30 uur

Trainingsmodule MeldcodeDe trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt georganiseerd vanwege aanscherping van de Meldcode per 1 januari 2019.De training wordt verzorgd door de NVS-NVL Academie (https://nvs-nvl.nl/academie/meldcode/).Let op: Er is plaats voor max. 22 personen.Wat leer je tijdens de trainingsmodule? In deze module leer je alle ins en out van de Meldcode, ...

Uitnodiging en aanmelding Bijeenkomst Kwaliteitskompas op 28 januari i.p.v. 16 januari 2020

Heb je wel eens aan de hand gehad dat dingen niet gaan zoals gepland? Zo hadden wij de bijeenkomst kwaliteitskompas gepland op 16 januari 2020. Echter, dit bleek een gewilde datum voor andere bijeenkomsten. We hebben besloten deze nu te organiseren op dinsdag 28 januari 2020.Zichtbaar maken welke impact we hebben, verzilveren wat we lerenWe weten dat we in onze regio belangrijke stappen hebben ...

De subsidie onderwijs aan begaafde leerlingen is toegekend

Het ministerie van OCW heeft de subsidie onderwijs aan begaafde leerlingen toegekend aan het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Het bedraagt een subsidie van € 90.324,- per jaar voor een periode van vier jaar (tot en met 2023).De commissie die de aanvraag heeft beoordeeld, geeft de volgende complimenten over de aanvraag: Er is een netwerkgroep hoogbegaafdheid, waarin alle scholen ...

Ambitietafel 11 februari: Goed op weg naar leren voor de praktijk

'Leren voor de praktijk' is onderwijs voor kinderen die gaan voor een toekomst in één van de vele praktische beroepen: in de bouw, in de zorg, in de techniek, enzovoort. Beroepen waarvoor nu en de komende tijd een groot tekort aan vakmensen bestaat. Scholen voor voortgezet onderwijs, die dit onderwijs aanbieden, zijn het praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo.De ...

Proeftuinen "in gesprek over welbevinden"

In januari 2020 starten de proeftuinen ‘welbevinden’ onder leiding van dr. Annemieke Mol Lous en Deanne Radema, in vervolg op de themabijeenkomst op 7 oktober. Met als doel het welbevinden van jongeren te stimuleren en jongeren en hun omgeving (weer) in hun kracht te zetten. Waarom met jongeren in gesprek over hun welbevinden?Iedere jongere komt met zijn of haar unieke potentieel aan talenten ...

Gratis toegang tot wetenschappelijke artikelen voor onderwijsprofessionals

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) bieden via de pilot Education Source alle docenten en collega’s binnen de scholen een jaar lang gratis toegang tot de wetenschappelijke database EBSCO Education Source. Hierin zijn meer dan een miljoen Engelstalige wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek te vinden. ...

Week tegen Kindermishandeling 2019: Leren van elkaar

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één teveel.Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem, daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling (18 t/m 24 november 2019) de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. We vragen hen hun verhaal te delen en halen inspiratie uit hun ervaringen over wat hen heeft ...

Sfeerverslag bijeenkomst onderwijs aan nieuwkomers

“Ik wil graag architect worden. Ik voel dat het ook voor mij mogelijk is om mijn droom waar te maken!Zeven jongeren van het Stedelijk Dalton College en het PCC namen deel aan de bijeenkomst onderwijs aan nieuwkomers op 15 oktober. Als ervaringsdeskundigen konden zij heel goed verwoorden hoe we beter kunnen aansluiten op de toekomst die zij voor ogen hebben. Belangrijk is dat we écht naar hen ...

Een mooi voorbeeld van passend onderwijs

Het Jan Arentsz Langedijk heeft samen met de jongere, zijn ouders, het docententeam, OBD, het HIT-team en het samenwerkingsverband gezocht naar een passende oplossing en heeft die ook gevonden. Klik hier voor het interview wat geplaatst is in het Noordhollands Dagblad van 9 november.

Extra TOP dossier training op 2 december van 14.00 - 16.30 uur

Wegens grote belangstelling wordt naast de TOP dossier training van 18 november een tweede training georganiseerd op maandag 2 december van 14.00 - 16.30 uur. De scholing wordt verzorgd door Saskia Kuijer van Appsassist en vindt plaats op het kantoor van het samenwerkingsverband.Tijdens de scholing komen de volgende zaken aan de orde:- Nieuwe functionaliteiten TOP dossier- TLV-aanvraag- ...

Ondersteuning voor scholen bij realiseren goed onderwijs-zorgaanbod

Op de korte en langere termijn wordt een aantal maatregelen genomen die het makkelijker moeten maken voor scholen om – in samenwerking met zorgpartijen en gemeenten – tot een goed onderwijs- en zorgaanbod binnen de onderwijstijd te komen voor leerlingen met een (complexe) zorgvraag. Dit kondigden de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS) op 30 oktober aan in een brief aan de Tweede Kamer. Doel ...

Transfercoaches: ‘Een belangrijk steuntje in de rug’

Het in maart 2019 gestarte project transfercoaches zorgt ervoor dat leerlingen een succesvollere overstap van het vmbo naar het mbo maken. Halverwege oktober was het voor de betrokkenen tijd om de balans op de maken en de opgedane ervaring en kennis met elkaar te delen.De transfercoach“Ik heb mijn vijf leerlingen geholpen met de aanvraag van hun DigiD en het bestellen van de juiste boeken. Dat ...

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Zoek

Recent actief

Birgit EikelenboomKelly Duijn

over deze groep

  • status: aangepast, publiek
  • gestart op: dec 2018
  • 1 lid
  • 15 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.