Vavo voor 17-jarigen en de rol van RMC

  • okt 2019
  • 751
Nieuwsberichten

Sinds dit studiejaar is het mogelijk gemaakt dat ook 17-jarigen die niet meer staan ingeschreven op een VO-school, mits zij in het betreffende studiejaar 18 worden, kunnen worden doorverwezen naar het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Klik hier voor aanvullende informatie.