Een stevige basis voor het regulier voortgezet havo of vwo-onderwijs

  • okt 2019
  • 1044
Nieuwsberichten

We kennen allemaal die jongeren die nog niet alle vaardigheden beheersen om goed te functioneren in het voortgezet onderwijs. Met pijn in ons hart zien we ze de overstap van po naar vo maken, maar daar dan toch afstromen, zelfvertrouwen verliezen, van school moeten gaan of zelfs uitvallen. Deze jongeren hebben intensievere begeleiding op pedagogisch en didactisch vlak nodig, eerst leren in een kleine groep te functioneren en hun vaardigheden op sociaal gebied te versterken. Daarnaast hebben ze het nodig om vaardigheden ten aanzien van bijvoorbeeld leren, plannen en organiseren te ontwikkelen. Voor leerlingen op havo en vwo niveau zijn er nu binnen het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland meerdere mogelijkheden om zich voor te bereiden en de stap (terug) naar een reguliere havo of vwo-klas te kunnen maken:

Op 2 oktober hebben deze voorzieningen zich gepresenteerd op het samenwerkingsverband. We kijken terug op een geslaagde middag, waar veel informatie gehaald en gebracht werd.