Bijeenkomst Kwaliteitskompas 16 januari 2020, van 13.00 - 17.00 uur

  • okt 2019
  • 982
Nieuwsberichten

Zichtbaar maken welke impact we hebben

Het beeld van passend onderwijs heeft vele kanten en perspectieven. We weten dat we in onze regio belangrijke stappen hebben gezet. Tegelijkertijd zien we dat de publieke opinie zeer kritisch is over passend onderwijs. Dit stelt ons voor een uitdaging: Hoe maken we zichtbaar welke successen we in onze regio behalen en welke ontwikkelingen nog nodig zijn? Hoe vinden we de balans tussen de noodzakelijke verantwoording en de dynamiek in de dagelijkse praktijk?

Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met het kwaliteitskompas. Dit is een hulpmiddel om zichtbaar te maken in hoeverre we de juiste dingen doen om onze ambitie sterke kinderen, stevige toekomst te bereiken. Voor onszelf en voor de buitenwereld. Uw ervaring en expertise hebben we hierbij hard nodig, want eenvoudig is het niet.

Een greep uit de onderwerpen
Geluk of welbevinden als outcome. Lukt het om jongeren (nog) gelukkiger en sterker te maken?

De leerling is onze toetssteen. Hoe zetten we activiteiten in die er voor de leerlingen toe doen?

Zorgplicht. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren hier nooit de dupe van zijn?

Ontwikkelagenda’s. Hoe leren we van de vernieuwing en verdere ontwikkeling van passend onderwijs?

Tellen en/of vertellen. Wat is de meest belangrijke verandering die onze activiteiten teweeg hebben gebracht?

Voor wie?
Schoolbestuurders, schoolleiders/directeuren, teamleiders, controllers/budgetbeheerders, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, beleid- en kwaliteitsmedewerkers, consulenten.

Locatie
Kantoor swvnk, Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar

Wij verzoeken u deze datum en tijdstip alvast in uw agenda te noteren. De uitnodiging volgt op een later moment.