Transfercoaches: ‘Een belangrijk steuntje in de rug’

  • nov 2019
  • 2091
Nieuwsberichten

Het in maart 2019 gestarte project transfercoaches zorgt ervoor dat leerlingen een succesvollere overstap van het vmbo naar het mbo maken. Halverwege oktober was het voor de betrokkenen tijd om de balans op de maken en de opgedane ervaring en kennis met elkaar te delen.

De transfercoach
“Ik heb mijn vijf leerlingen geholpen met de aanvraag van hun DigiD en het bestellen van de juiste boeken. Dat was voor die meiden best een klus”, zei één van de dertien transfercoaches van regio Noord-Kennemerland en West-Friesland, die aanwezig waren tijdens de evaluatiebijeenkomst.


De transfercoach is meestal een docent van de vmbo-school van de leerling, die hem of haar in de voorbereiding én tijdens het eerste deel van de mbo-opleiding handvatten biedt om de overgang soepeler te laten verlopen. Zoals dus administratieve rompslomp, maar ook hulp bij intakegesprekken en het zichtbaar maken van de ondersteuningsbehoefte. Het project is gestart naar voorbeeld van onderwijsinstellingen in Brabant. In deze regio is het project succesvol gebleken.

Zo was een transfercoach voor de zomer meegegaan naar het intakegesprek voor de nieuwe school van zijn leerling. “Hij was geschikt voor de opleiding, maar kon zichzelf moeilijk verkopen. Het was waardevol om het steuntje in de rug te zijn.” Ook hebben ouders van leerlingen aangegeven het prettig te vinden dat een aantal taken uit handen worden genomen. Ook is kennis opgedaan die bij andere werkzaamheden kunnen worden toegepast. “Ik weet nu veel meer over het mbo”, zei iemand van een van de vmbo-scholen. “Dat kan ik goed bij mijn andere taken gebruiken.”

Welke scholen doen mee?
In de regio Noord-Kennemerland doen Het Van der Meij College, Johannes Bosco College, PCC Oosterhout, Clusius College locatie Alkmaar en Heerhugowaard en De Viaan mee in het project. In de regio West-Friesland doen de volgende scholen mee: Clusius College locatie Hoorn en Grootebroek, Atlas College SG Newton, OSG West-Friesland, Martinuscollege, RSG Enkhuizen en Tabor College d’Ampte. De deelnemende mbo scholen zijn het Clusius College locatie Hoorn en het Horizon College locaties Heerhugowaard, Alkmaar en Hoorn. Het project transfercoaches wordt mogelijk gemaakt door het regionaal steunpunt VSV. Zij vinden het belangrijk dat de scholen binnen het voortgezet onderwijs en het mbo hierin gezamenlijk optrekken om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen.

Ervaringen tot nu toe
Op 17 oktober bespraken onder leiding van projectleider Viola Vlietstra de transfercoaches hun ervaringen met de leerlingen tot nu toe. Enkele reacties: ‘Veel geleerd, waardevolle begeleiding en een nodig steuntje in de rug’. Aanbevelingen om dit project voor de leerlingen en alle betrokken effectiever te maken, waren er ook. “Er zijn al veel mensen betrokken bij de zorg voor de leerling, dus soms voelde ik me bezwaard om de zoveelste man te zijn die aanschuift”, aldus een transfercoach. Het krijgen van een zakelijke telefoon om leerlingen te bereiken – zonder dus een privé telefoonnummer te hoeven geven – was ook een belangrijke tip. “Je bereikt die leerlingen tegenwoordig gewoon alleen nog via whatsapp.”

Tips & tops

De aanwezigen verzamelden ook een aantal tips & tops. Dit maakte overzichtelijk welke zaken de afgelopen maanden goed zijn gegaan en welke bij de start van de volgende groep beter kunnen. Zo mag de doelgroep van het traject breder, kan de samenwerking hier en daar beter en mag er meer flexibiliteit in de procestijd. Sommige leerlingen hebben namelijk nét wat langer begeleiding nodig, waar anderen op eigen voet verder kunnen gaan. Al deze tips & tops worden meegenomen in het evaluatierapport.

Hoe nu verder?
Het was een leerzame bijeenkomst en de projectgroep gaat nadenken over hoe dit traject voor volgend jaar voor leerlingen en alle betrokkenen nog beter vormgegeven kan worden. Belangrijk resultaat: “De leerlingen zeiden het fijn te vinden dat, als ze dat nodig hadden, ik er was om ze te helpen.” De transfercoaches hebben samen met het mbo gezorgd voor een soepele overgang!