Nieuwsberichten

Sfeerverslag bijeenkomst onderwijs aan nieuwkomers

 • nov 2019
 • 855

“Ik wil graag architect worden. Ik voel dat het ook voor mij mogelijk is om mijn droom waar te maken!

Zeven jongeren van het Stedelijk Dalton College en het PCC namen deel aan de bijeenkomst onderwijs aan nieuwkomers op 15 oktober. Als ervaringsdeskundigen konden zij heel goed verwoorden hoe we beter kunnen aansluiten op de toekomst die zij voor ogen hebben. Belangrijk is dat we écht naar hen luisteren en nieuwsgierig zijn naar hun verhaal. “Juist de brug overgaan naar de ander, zodat we beiden voelen: ik zie je, ik wil je ontmoeten.”
Als deze relatie eenmaal is gelegd, kunnen we vanuit ons menszijn professioneel het juiste doen.

Keynote Dolf Hautvast lichtte toe dat onderwijs een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van nieuwkomers en/of anderstaligen. Het is de sleutel voor deze jongeren om zich te wortelen in een nieuw land, de taal en de cultuur te leren kennen en hun weg te vinden in de maatschappij.

Onderwijs is nog veelal aanbodgericht en sluit onvoldoende aan op de behoeften van deze jongeren. Talentontwikkeling vraagt specifiek onze aandacht. Hoe komen we van ‘opvangen in de taalklas’ naar ‘ontvangen in het onderwijs’? Wat vraagt dat van ons allen? Hoe benut je kansen en talenten van nieuwkomers leerlingen of leerlingen met een taalachterstand in het onderwijs? Welke succeservaringen zijn er al in het bieden van maatwerk in ons samenwerkingsverband? Wat kunnen we van elkaar leren?

Workshops
In de workshops traumasensitief lesgeven, toekomst motivatie en oriëntatie, groepsdynamica 2.0 en de versterkte leerroute voor nieuwkomers en anderstaligen, stonden de volgende vragen centraal:

 • Wat is de ideale situatie?
 • Wat zijn de oplossingsrichtingen?
 • Wat staat ons te doen?


Wat staat ons te doen?

“Dromen zijn belangrijk. Als je niet mag dromen, dan heb je geen perspectief”

 • Jongeren en ouders serieus nemen; niet praten over hen maar praten mét hen. Ruimte voor eigen inbreng verhoogt de motivatie en verbindt. Ouders versterken in hun opvoedkundige rol.
 • Het gezamenlijk (door) ontwikkelen van doorgaande routes in onderwijs, zodat een goede overstap vanzelfsprekend is. Het ontwikkelen van flexibele leerlijnen. Gemeente, mbo en vo werken samen in doorgaande leerroutes.
 • Inzetten van maatwerk. Iedere jongere leert anders.

“Als professionals met elkaar ervaringen opdoen hoe we jongeren sterker
kunnen maken in beslissingen over hun eigen toekomst te nemen”

 • Iedere vo school in de regio Noord-Kennemerland zet de versterkte leerroute optimaal in ten behoeve van de ontwikkeling van de jongere. De leerroute is ingebed in de school en wordt zo ingezet dat de jongere een diploma behaalt en doorstroomt naar vervolgopleiding, of werk.
 • Aanbieden van trainingen, faciliteer professionalisering. Bijvoorbeeld: leren van en met elkaar uit de eigen praktijk: Organiseren van workshop ‘versterkte leerroute’
 • Kennis delen en toegankelijk maken: publiceren van relevante informatie op netwerkplein.

“Elkaar als mens zien en elkaar echt ontmoeten, met respect voor ieders cultuur”

 • Stimuleren van verbinding van netwerk binnen en buiten de school.
 • Faciliteren van de inbreng van deskundigheid in de school van buiten de school.
 • Breng ontwikkeling en het welbevinden vanuit meerdere leefgebieden samen met de jongere in kaart.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we elkaar vanuit verschillende perspectieven ontmoet. Het is belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten. Zo bouwen we verder aan het versterken van deze jongeren en hen een stevige toekomst bieden.

Voor meer informatie: www.swvnk.nl.

Heeft u naar aanleiding van de bijeenkomst of op een later moment een vraag, een goed idee of tip? We nodigen u van harte uit om dit met ons te delen via een mail naar mstreefland@swvnk.nl.