Proeftuinen "in gesprek over welbevinden"

 • nov 2019
 • 1218
Nieuwsberichten

In januari 2020 starten de proeftuinen ‘welbevinden’ onder leiding van dr. Annemieke Mol Lous en Deanne Radema, in vervolg op de themabijeenkomst op 7 oktober. Met als doel het welbevinden van jongeren te stimuleren en jongeren en hun omgeving (weer) in hun kracht te zetten.

Waarom met jongeren in gesprek over hun welbevinden?
Iedere jongere komt met zijn of haar unieke potentieel aan talenten en mogelijkheden op deze wereld. Het welbevinden en de motivatie van de jongere zijn bepalend voor de mate waarin dit potentieel tot bloei komt. De gemeenschap waarin de jongere opgroeit speelt hier een cruciale rol in. Naast vrienden, klasgenoten, ouders, familieleden zijn professionals belangrijk (docenten en mentoren, jeugdhulp). Uit onderzoek komt sterk naar voren dat een empathische en een positieve (oplossingsgerichte) benadering bijdragen aan het welbevinden van de jongeren en een betere prestatiemotivatie. Daarom willen we in gesprek met hen!

In de proeftuinen gaan we met elkaar:

 • Creatief werken aan (kleine) stappen die leiden tot innovatieve aanpakken
 • Werken aan oplossingsgerichte gespreksvaardigheden
 • Delen van uitdagingen en successen vanuit de verschillende rollen en werkvelden
 • Leren van uitzonderingen en moedige stappen
 • Op zoek naar en gevoed door mooie voorbeelden (ook (inter)nationaal en evidence based)
 • Vertaalslag maken naar de eigen organisatie om aanpakken te borgen
 • Jongeren betrekken om te participeren en mee te ontwikkelen

Voor wie?
Professionals die graag willen delen, innoveren en borgen wat werkt voor positief passend onderwijs. Zoals docenten, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, gedragswetenschappers, begeleiders, jeugdhulpprofessionals, J&G coaches, leerplichtambtenaren, jeugdverpleegkundigen/jeugdartsen en consulenten.

Wat is nodig?
Commitment van je organisatie om deze innovatie op te pakken en door te voeren. Je organisatie faciliteert je om beschikbaar te zijn op de momenten van de proeftuinen.

Wat gaan we doen?
Drie inspirerende bijeenkomsten. Na iedere bijeenkomst ga je in je eigen proeftuin uitproberen, toepassen, uitwisselen en leren van en met elkaar. Je proeftuin vind je in je eigen praktijk.

Wanneer?
In de periode januari tot juli 2020 en in schooljaar 2020-2021.

Wat levert deelname aan de proeftuinen ‘in gesprek over welbevinden’ op?

 • Je wordt gevoed door wetenschap, collega’s en leren in de praktijk;
 • Je eigen praktijk/organisatie wordt versterkt evenals de samenwerking tussen kernpartners;
 • Je bent mede-ontwikkelaar van tools (gesprekskaart) waar je zelf al vaardig in bent geworden.

Hoe meld je je aan?
Direct aanmelden

Wanneer starten we?
De eerste bijeenkomst is op 22 januari 2020, van 16:00 – 20:00 uur (voor broodjes wordt uiteraard gezorgd). De volgende bijeenkomsten zullen we gezamenlijk plannen tijdens de eerste bijeenkomst.

Als je deze datum niet aanwezig kunt zijn, maar wel heel graag mee wilt doen, laat het ons weten, dan kijken we naar een oplossing. Voor dergelijke en andere inhoudelijke vragen kun je bij Deanne Radema terecht: 06 - 12 83 30 32 of deanne@km56.nl.