Ambitietafel 11 februari 2020: Goed op weg naar leren voor de praktijk

  • nov 2019
  • 1024
Nieuwsberichten

Leren voor de praktijk' is onderwijs voor kinderen die gaan voor een toekomst in één van de vele praktische beroepen: in de bouw, in de zorg, in de techniek enzovoort. Beroepen waarvoor nu en de komende tijd een groot tekort aan vakmensen bestaat. Scholen voor voortgezet onderwijs die dit onderwijs aanbieden zijn onder andere het praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo.

De ambitietafel van 11 februari a.s. heeft als doel een helder beeld te geven van wat praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg is en wat je er na je opleiding mee kunt.

De ambitietafel is vooral bedoeld voor ouders van wie het kind (waarschijnlijk) naar het praktijkonderwijs of de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo gaat. En voor leerkrachten van groep 8, intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren vmbo. Hoe mooi zou het zijn als leerkrachten ouders uitnodigen om samen te gaan of andersom.

Klik op onderstaande afbeelding voor aanvullende informatie en aanmelden.