Nieuwsberichten

De subsidie onderwijs aan begaafde leerlingen is toegekend

  • nov 2019
  • 435

Het ministerie van OCW heeft de subsidie onderwijs aan begaafde leerlingen toegekend aan het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Het bedraagt een subsidie van € 90.324,- per jaar voor een periode van vier jaar (tot en met 2023).

De commissie die de aanvraag heeft beoordeeld, geeft de volgende complimenten over de aanvraag: Er is een netwerkgroep hoogbegaafdheid, waarin alle scholen participeren. De ambitie om breed te leren van initiatieven in de regio wordt zeer gewaardeerd. Zeker wanneer dat betekent dat de kwaliteit van het aanbod in de regio voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid kan toenemen. Daarnaast heeft de commissie hoge verwachtingen van het actie-onderzoek (de begeleide zelfevaluatie), die het samenwerkingsverband reeds inzet. De commissie wenst u een leerzame periode toe en heeft er vertrouwen in dat, naast de doelgroep, ook de deelnemende partijen zullen profiteren van de plannen.

De subsidie wordt ingezet om de kwaliteit van het aanbod aan begaafde leerlingen op iedere havo-vwo school in het samenwerkingsverband te verhogen. Het biedt de mogelijkheid om vraagstukken op het gebied van begaafdheid te onderzoeken, hierover van en met elkaar te leren, scholingen/trainingen vorm te geven en te leren van bestaande initiatieven in de regio. Anna Lont-Zuidema vervult hierbij de rol van specialist/coördinator hoogbegaafdheid. De netwerkgroep hoogbegaafdheid en leidinggevenden van de havo-vwo scholen worden de komende periode betrokken om verder uit te werken hoe de doelstelling het beste behaald kan worden.

Introductie Anna Lont-Zuidema

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.