Uitnodiging en aanmelding Bijeenkomst Kwaliteitskompas op 28 januari i.p.v. 16 januari 2020

  • nov 2019
  • 1091
Nieuwsberichten

Heb je wel eens aan de hand gehad dat dingen niet gaan zoals gepland? Zo hadden wij de bijeenkomst kwaliteitskompas gepland op 16 januari 2020. Echter, dit bleek een gewilde datum voor andere bijeenkomsten. We hebben besloten deze nu te organiseren op dinsdag 28 januari 2020.

Zichtbaar maken welke impact we hebben, verzilveren wat we leren
We weten dat we in onze regio belangrijke stappen hebben gezet om > 15.000 jongeren sterk te maken en een kansrijke toekomst te bieden. Samen slagen we erin om antwoord te geven op complexe uitdagingen. We behalen successen, maar merken ook dat datgene wat we wilden bereiken, een onverwachte wending krijgt, en dat de dingen niet gaan zoals we oorspronkelijk voorzien hadden. Vooruitgang gaat nu eenmaal niet in een rechte lijn. Dit merken we elke dag.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in beweging blijven? Hoe verzilveren we wat we gezamenlijk leren? In deze bijeenkomst staan we hierbij stil om daarna in beweging te komen. Uw ervaring en expertise hebben we hierbij hard nodig, want eenvoudig is het niet.

Programma

12.45 uur

Inloop

13.15 uur

Keynote Paul Iske, oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen

14.00 uur

Toelichting kwaliteitskompas

14.30 uur

Pauze

14.45 uur

Workshopronde

16.00 uur

Afsluiting

16.15 uur

Netwerkborrel

Informatie workshops
Na het plenaire deel zijn er 7 interactieve workshops waarin kennisdeling, ervaringen en nieuwe inzichten centraal staan. U kunt via de aanmeldlink uw keuze maken uit één van onderstaande workshops. Wilt u achtereenvolgens uw eerste en tweede voorkeur aangeven? We houden zoveel mogelijk rekening met uw eerste voorkeur. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 28 november.

1. Zorgplicht
2. Lichte ondersteuning in het vmbo
3. Doelmatige inzet van middelen
4. Ontwikkelagenda passend onderwijs
5. Begeleide zelfevaluatie
6. Versterken van docenten vanuit de trajectvoorziening
7. Professionalisering: van individueel leren naar teamleren

Aanmelden workshop
Via de link graag uw deelname en keuze uiterlijk 28 november bevestigen.

Praktische informatie

Datum:

dinsdag 28 januari 2020

Inloop:

van 12:45 tot 13:15 uur

Bijeenkomst:

start om 13:15, duurt tot 16:15 uur, met aansluitend netwerkborrel

Locatie:

kantoor swvnk (RegioHuis, 2e verdieping), entree via hoofdingang GGD naast station Alkmaar Noord, Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar

Parkeren:

aan de overkant van de weg naast het Van der Meij College of bij sportcomplex De Hoornse Vaart

Deelnemers:

schoolbestuurders, schoolleiders/directeuren, teamleiders, controllers/budgetbeheerders, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, beleid- en kwaliteitsmedewerkers, consulenten