Uitnodiging en aanmelding Bijeenkomst Kwaliteitskompas op 28 januari 2020

  • dec 2019
  • 924
Nieuwsberichten

Kwaliteit is van ons allemaal. Daarom komen we op 28 januari bijeen voor de bijeenkomst kwaliteitskompas. Tijdens deze bijeenkomst delen we onze kwaliteitsafspraken en bevindingen met elkaar. Hiervoor is de aanwezigheid van teamleiders, controllers/budgetbeheerders, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, beleid- en kwaliteitsmedewerkers, schoolbestuurders en schoolleiders/directeuren van groot belang.

Vervullen we de zorgplicht voor ieder kind?
In hoeverre slagen we erin om docenten te ondersteunen?
Hoe maken we doelmatige inzet van middelen inzichtelijk?
Wat kunnen we het beste inzetten voor jongeren in het vmbo?
Hoe kunnen we eenvoudig, maar toch volledig verantwoorden?

Dit zijn belangrijke vragen, die we samen met u willen beantwoorden.

Programma

12.45 uur

Inloop

13.15 uur

Keynote Paul Iske, oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen

14.00 uur

Toelichting kwaliteitskompas

14.30 uur

Pauze

14.45 uur

Workshopronde

16.00 uur

Afsluiting

16.15 uur

Netwerkborrel

Informatie workshops
Na het plenaire deel zijn er 7 interactieve workshops waarin kennisdeling, ervaringen en nieuwe inzichten centraal staan. U kunt via de aanmeldlink uw keuze maken uit één van onderstaande workshops. Wilt u achtereenvolgens uw eerste en tweede voorkeur aangeven? We houden zoveel mogelijk rekening met uw eerste voorkeur. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 28 november.

1. Zorgplicht
2. Lichte ondersteuning in het vmbo
3. Doelmatige inzet van middelen
4. Ontwikkelagenda passend onderwijs
5. Begeleide zelfevaluatie
6. Versterken van docenten vanuit de trajectvoorziening
7. Professionalisering: van individueel leren naar teamleren

Aanmelden workshop
Via de aanmeldknop graag uw deelname en keuze bevestigen:

Praktische informatie

Datum:

dinsdag 28 januari 2020

Inloop:

van 12:45 tot 13:15 uur

Bijeenkomst:

start om 13:15, duurt tot 16:15 uur, met aansluitend netwerkborrel

Locatie:

kantoor swvnk (RegioHuis, 2e verdieping), entree via hoofdingang GGD naast station Alkmaar Noord, Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar

Parkeren:

aan de overkant van de weg naast het Van der Meij College of bij sportcomplex De Hoornse Vaart

Deelnemers:

schoolbestuurders, schoolleiders/directeuren, teamleiders, controllers/budgetbeheerders, ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders, beleid- en kwaliteitsmedewerkers, consulenten