Toegekende subsidie Gelijke kansen

  • jan 2020
  • 858
Nieuwsberichten

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de subsidieaanvraag voor het project Gelijke kansen goedgekeurd voor de regio Noord-Kennemerland. Het projectteam gaat zich richten op professionalisering en soepele overgangen.

Het is belangrijk om jongeren én hun ouders ruimte, mogelijkheden en ondersteuning te bieden om te leren, te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. Dat begint bij sterke docententeams die de afstand tussen straat-, school- en thuiscultuur kunnen overbruggen. Zoals één van de vo-scholen het omschrijft: "er is behoefte aan een emotionele bluetooth met de leerlingen”. Om een positief schoolklimaat te creëren en leerlingen te helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen, hebben docenten handvatten nodig.

Praktijkschool De Viaan, het Van der Meij College, de onderbouw van de vmbo-afdeling van het Jan Arentsz, de gemeente Alkmaar, het samenwerkingsverband primair onderwijs Noord-Kennemerland en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Noord-Kennemerland hebben een gezamenlijke ambitie en beleidslijn uitgewerkt. Door het subsidiebedrag en een eigen financiële investering kunnen we de ambities uit het plan de komende 2 jaar realiseren.

De drie Alkmaarse vo-scholen zijn gestart met de methode Transformatieve school. In 2019 hebben medewerkers van de scholen masterclasses gevolgd. Deze methode gaat in op het verschil tussen de cultuur thuis, op school en op straat. De volgende stap is het toepassen van deze methodiek in de dagelijkse praktijk.

Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met projectleider Fraukje Selen, via f.selen@oogwerkt.nl.