Aanmelding en toewijzingsprocedure po-vo tijdens corona-crisis

  • apr 2020
  • 924
Nieuwsberichten

Hoe wordt nu bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school?
Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Leerlingen hebben de afgelopen weken al het schooladvies ontvangen. Dit advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school.

Wat als straks blijkt dat leerlingen niet op het juiste niveau zitten?
Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen meegeven aan de middelbare school extra belangrijk. Middelbare scholen nemen dit advies, samen met de informatie in het Onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van een leerling. Wanneer de leerling op de middelbare school zit, zal daar nu extra scherp worden bekeken of een leerling op de juiste plek zit. Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met onder andere de sectorraden en Ouders & Onderwijs, gewerkt aan de verdere invulling hiervan. Klik hier voor de brief van de minister die gestuurd is aan de po- en vo-scholen.

Informatie van de Rijksoverheid