Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland gaat van start!

  • mei 2020
  • 944
Nieuwsberichten

Door medeondertekening van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland heeft ZonMw een subsidie toegekend aan Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland om de regionale kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland te gaan uitvoeren van juni 2020 – juni 2023.

Kenniswerkplaats
Er wordt een kenniswerkplaats gestart waarmee beoogd wordt om de jeugdzorg in Noord-Holland te verbeteren. Door kennis vanuit verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en gezamenlijk te leren, ondersteunt het samenwerkingsverband de jeugdsector bij het vernieuwen en professionaliseren. In een regionale kenniswerkplaats komen de werelden van praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en jongeren en ouders samen. Door samen te werken, leren en verbeteren, dragen de kenniswerkplaatsen en bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd.

Landelijke uitwisseling
De regionale kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland is 1 van de veertien kenniswerkplaatsen Jeugd in Nederland die van start gaan. ZonMw en de werkplaatsen zetten zich ervoor in dat de kennis en inzichten die regionaal worden opgedaan voor iedereen beschikbaar komen. Om dit te stimuleren, zijn de werkplaatsen verbonden aan onder andere de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Meer weten? Klik hier.