De landelijke evaluatie passend onderwijs is afgerond. Herkent u de bevindingen?

  • mei 2020
  • 665
Nieuwsberichten

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit blijkt uit onder andere uit het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs dat op 27 mei 2020 werd overhandigd aan Directeur-generaal po en vo, Alida Oppers. Klik hier voor de samenvatting.

Bekijk hier de animaties waarin de belangrijkste resultaten uit het eindrapport aan bod komen.