Artikel Zorg met impact, De Nieuwe Meso juni 2020

  • jun 2020
  • 982
Nieuwsberichten

Hoe kan de impact op leren en ontwikkeling van leerlingen met specifieke behoeften vergroot worden? Lees het artikel Zorg met impact in De Nieuwe Meso over gezamenlijke evaluatie van leerlingondersteuning op 15 scholen binnen ons samenwerkingsverband.

Teams binnen de scholen hebben gezamenlijk hun leerlingenondersteuning systematisch geƫvalueerd, om te weten hoe ze de impact op leren en ontwikkeling van leerlingen met specifieke behoeften kunnen vergroten. Teams van leraren, ondersteuningscoƶrdinatoren en andere experts van de school voerden een praktijkonderzoek uit, gericht op diagnose en herontwerp van de eigen praktijk bij leerlingenondersteuning. Medewerkers uit andere scholen, daartoe opgeleid, begeleidden het praktijkonderzoek. Zo bevorderen we niet alleen uitwisseling in school, maar ook tussen scholen.

Download artikel