Schooluitval bij nieuwkomers voorkomen met een ‘village’-aanpak

  • jun 2020
  • 852
Nieuwsberichten

Samen met Lokaal 0, Stichting Groeimee en alle taalklassen in de regio, gaan we aan de slag om onderwijsprofessionals en jeugdcoaches te ondersteunen ten behoeve van het welbevinden van nieuwkomers.

It needs a village to raise a child
De cultuurtolken van Lokaal 0 gaan aan de slag met het door hen ontworpen village-concept. Ze brengen de verschillende leefwerelden (thuis, school, community) van leerlingen in kaart en analyseren de impact van deze leefwerelden op hun ontwikkeling. Zo leren we begrijpen waar gedrag vandaan komt, ontdekken we potentie, en bieden we de jongeren een positief perspectief.

Doel van het project

  • Het ontwikkelen van een (betere) zorgroute voor nieuwkomers
  • Deskundigheidbevordering van de professionals door het toepassen van cultuurvertolking
  • Professionaliseren van docenten, taalklas coördinatoren, ondersteuningscoördinatoren en ketenpartners.

Samenwerking
Onderwijs aan nieuwkomers gaat verder dan school alleen. We werken samen met projectleden van verschillende vo-scholen (PCC, De Viaan, Horizon College) en met de gemeente om een route aan te leggen ten behoeve van het welbevinden van nieuwkomers in de regio.