Scholen mogen 'zorgarrangeur' inzetten

  • aug 2020
  • 843
Nieuwsberichten

Vijftig scholen uit het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4, mogen vanaf schooljaar 2020-2021 gebruik maken van een ‘zorgarrangeur’. Deze deskundige biedt ondersteuning bij het ‘regelen van financiering, zodat leerlingen de juiste zorg en begeleiding krijgen tijdens de lessen of bij het naar school gaan’.

Scholen die van deze maatregel gebruik willen maken krijgen gedurende twee jaar ondersteuning. Dit is één van de drie maatregelen van de ministeries van OCW en VWS om de zorg tijdens onderwijstijd beter te organiseren. Kijk hier voor meer informatie en de aanmeldprocedure.