Convenant gastleerlingschap/proefplaatsing

  • sep 2020
  • 920
Nieuwsberichten

Soms kan het helpen om een leerling met een ondersteuningsbehoefte een nieuwe kans te geven op een andere school. In deze situatie maken scholen vaak afspraken over een proefplaatsing of gastleerlingschap. Onderstaand document helpt scholen om heldere afspraken met elkaar en met ouders en leerling te maken.

In het convenant gastleerlingschap is de belangrijke wet- en regelgeving verwerkt. Zo is er o.a. in verwerkt dat een proefplaatsing geldt voor maximaal 3 maanden. Daarna beslissen de scholen, ouders en leerling op welke school de leerling officieel ingeschreven wordt. Daarnaast is het belangrijk dat gedurende de proefplaatsing regelmatig evaluaties plaatsvinden (3 maal) en dat de proefplaatsing start met een helder OPP, waarin de behoeften van de leerling en de ondersteuning is uitgewerkt.

Meer informatie over achterliggende wet- en regelgeving vindt u terug in het document of via www.onderwijsgeschillen.nl (zoektermijn: proefplaatsing).

Download document convenant gastleerlingschap/proefplaatsing