Zijn mijn leerlingen allemaal aanwezig?

  • nov 2020
  • 720
Nieuwsberichten

HOE STIMULEER IK ALLE LEERLINGEN OM WEER OP SCHOOL TE KOMEN?


Op weeraanwezigopschool.nl vindt u betrouwbare informatie en antwoord op vragen die u kunnen helpen om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Hiermee dragen we bij om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen. Deze informatie wordt dagelijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren.

Klik op de onderstaande onderwerpen en vind de juiste informatie over leerlingen die niet uit zichzelf op school komen:

De partnerorganisaties van de thuiszitterstafel werken samen aan het bieden van betrouwbare informatie over het stimuleren van aanwezigheid van leerlingen. Deze aanpak is speciaal bedoeld voor de periode na de heropening van de scholen tijdens de coronacrisis.