Update project individuele onderwijszorgtrajectenPLUS

  • dec 2020
  • 518
Nieuwsberichten

De instelling voor jeugdzorgplus Antonius in Bakkum vangt jongeren in geslotenheid op voor gemiddeld 3 maanden. Samen met Ronduit Onderwijs wordt in deze gesloten periode een integraal onderwijs/dagprogramma aangeboden. In de periode daarna blijft Horizon hulp verlenen.

Op dit moment wordt, in opdracht van de 18 gemeenten Noord-Holland Noord en de vier samenwerkingsverbanden (Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Midden-Kennemerland en Noord-Kennemerland, door Horizon en Ronduit hard gewerkt om onderwijszorgtrajecten in te richten voor de periode van uitstroom.

De consulenten passend onderwijs van de samenwerkingsverbanden zijn hierbij betrokken en vormen ook een belangrijke schakel in de verschillende fases rondom het traject van de jongere (instroom, verblijf en uitstroom).

Klik hier voor de update van het project.