Aandacht voor jonge mantelzorgers tijdens de corona-periode

  • jan 2021
  • 845
Nieuwsberichten

Vanuit de gemeente Alkmaar is er in het bijzonder aandacht voor jonge mantelzorgers, met name in de corona- periode.

Jonge mantelzorgers
Eén op de vijf kinderen en jongeren tussen de 6 en 25 jaar is jonge mantelzorger. Hij of zij heeft thuis te maken met zorg, bijvoorbeeld voor een ouder, broer of zus die chronisch ziek is, een (verstandelijke) beperking heeft of een psychische aandoening. De huidige onzekere coronaperiode kan leiden tot extra belasting van de jonge mantelzorgers.

De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat er extra aandacht is voor deze doelgroep. Er zijn daarom afspraken gemaakt tussen betrokkenen uit het onderwijs, de Wmo en Centra voor Jeugd en Gezin: Indien nodig krijgen jonge mantelzorgers, net als kwetsbare kinderen, de mogelijkheid om naar school te gaan en/of ontvangen zij extra ondersteuning bij thuisonderwijs. De beoordeling daarvan ligt bij het onderwijs, de kinderopvangorganisatie of de zorgprofessional.

Meer informatie en tips
Het Mantelzorgcentrum biedt kosteloze ondersteuning aan jonge mantelzorgers en zijn daarnaast sparring partner voor sociaalprofessionals en onderwijsprofessionals. Heb je een vraag of wil je een mantelzorger rechtstreeks doorverwijzen, neem dan contact op met het Mantelzorgcentrum.

Algemene contactgegevens: http://www.mantelzorgcentrum.nl/contact
Link naar pagina voor jonge mantelzorgers: https://www.mantelzorgcentrum.nl/jmz
Link naar kennisdossier van Movisie: www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-ondersteuning-jonge-mantelzorgers

Download factsheet jonge mantelzorgers