De Grow It!-app helpt jongeren tijdens de corona-periode

  • jan 2021
  • 1004
Nieuwsberichten

Juist in de levensfase waarin sociale interactie centraal staat krijgen jongeren door de corona-periode te maken met eenzaamheid, stress en onzekerheid. Grow It! is een app die jongeren helpt om met de huidige situatie om te gaan. Dankzij een subsidie vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek is de Grow It!-app nu beschikbaar voor alle jongeren in Nederland.

Grow It! is ontwikkeld met het doel om inzicht te krijgen in de emoties van de jongeren en hen te helpen met de huidige situatie om te gaan. Elke dag ontvangen de jongeren via de app op vijf willekeurige momenten een korte vragenlijst met vragen over hun slaap, beweging, emoties, sociaal gedrag, eenzaamheid en stress. Ook doen ze mee aan opdrachten, zogeheten challenges. De opdrachten helpen de jongeren gevoelens te delen of een activiteit te ontplooien. Uit de eerste bevindingen blijkt dat 54% van de deelnemers vaker nadacht over hoe ze zich voelden.

Ken jij een jongere waarbij de Grow It!- app kan helpen? De app is gratis te downloaden. Lees er meer over op de website van Grow it!