Gelijke kansen in diverse klassen

  • jan 2021
  • 580
Nieuwsberichten

Kijktip
Vlak voor de huidige lockdown, waarin er opnieuw geen fysiek onderwijs wordt gegeven, waren de eerste afleveringen van de documentaireserie Klassen zien. In deze documentaire zijn de verschillende gezichten van kansenongelijkheid te zien en wat voor effect scholen hierop kunnen hebben. De serie is een aanrader: Klassen - NPO Start.

Gelijke kansen?
Voor de coronacrisis vormden ongelijke kansen in het onderwijs al een probleem, maar die verschillen zijn nu groter geworden. Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben meer last van de coronacrisis. Zij krijgen vanuit huis minder begeleiding bij het thuisonderwijs, hebben vaak niet de fysieke ruimte om rustig aan de online les deel te nemen of het huiswerk te maken en binnen het gezin zijn er meer (financiële) zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. Deze leerlingen voelen zich vaak niet begrepen en worden buitengesloten binnen onze samenleving en op school.

Transformatieve school
Iliass El Hadioui, socioloog en docent aan de Erasmus Universiteit heeft samen met zijn team docent-coaches/onderzoekers de Transformatieve School Methode ontwikkeld. Dit is een cultuurveranderings- en professionaliseringstraject voor stedelijke onderwijslocaties waarin docenten worden geprofessionaliseerd in het managen van de groepsdynamiek in hun klas.

“Er ontstaat een emotionele bluetooth met de leerlingen”

Masterclasses
Ook de regio Noord-Kennemerland is doordrongen van de belangrijke rol die het onderwijs heeft in de bestrijding van kansenongelijkheid en van de gevolgen van de coronacrisis voor onze leerlingen in een kwetsbare situatie. In 2019 heeft het samenwerkingsverband drie masterclasses over het programma De Transformatieve School aan schoolleiders aangeboden. Na deze masterclasses hebben drie scholen (praktijkschool De Viaan, het Van der Meij College en het Jan Arentsz) aangegeven graag verder te gaan met het programma. Deze scholen zijn in september 2019 gefaseerd gestart met het basisprogramma.

Voortgang
Op dit moment bevinden deze scholen zich ieder in een andere fase binnen het programma. Toch wordt nu al breed onderschreven dat de methodiek en de taal van de Transformatieve school in de vezels van de docenten en de school is doorgedrongen. De drie scholen gaan de Transformatieve school, en zeker de onderlinge klassenbezoeken, een blijvende plaats in de organisatie geven. De self-efficacy van docenten en de collective-efficacy van het team staat hierbij centraal.

“De methodiek en de taal van de Transformatieve School is in de vezels doorgedrongen”

De Viaan is als eerste gestart en heeft het basisprogramma na de zomervakantie vervolgd met het verdiepingsprogramma. Al werkend gaat het team samen met de directie aan de slag met een verdieping van de gezamenlijke cultuurverandering, waarbij onderzocht wordt wat nodig is om dit binnen de school te bestendigen. Met als uitgangspunt dat iedereen betrokken is bij het gehele ontwikkelproces.

“We willen de Transformatieve School een blijvende plek geven in de schoolorganisatie”

Leergemeenschap
Voor de schoolleiders en afdelingsleiders is een leergemeenschap gevormd, waarin samen met Iliass El Hadioui gereflecteerd wordt op de data, de ontwikkelingen en de gevolgen van corona op kansengelijkheid. Het gedeelde kader, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek, is van meerwaarde voor de scholen en voor het samenwerkingsverband.

De projectorganisatie heeft inmiddels contact gezocht met het ministerie van OCW met als doel het ministerie mee te nemen in ‘het verhaal’ van onze regio en randvoorwaarden te scheppen voor inbedding en een blijvende lerende beweging, ook op de lange termijn.

Informatie
Wilt u meer weten over het programma van de Transformatieve School en wat dit voor uw school kan betekenen? Neem contact op met Meta Streefland via secretariaat@swvnk.nl.